Kvalitetssystemet som passer for alle typer virksomheter!

Hvorfor Netpower Kvalitet?

Netpower Kvalitet er et nettbasert kvalitetsstyringssystem som effektiviserer og forenkler forbedringsarbeid og internkontroll i virksomheten

Med Netpower Kvalitet har bedriften et fullverdig kvalitetsstyringssystem som ivaretar behov og offentlige dokumentasjonskrav
Kvalitetssystemet er benyttet hos både store og mindre virksomheter. Felles for alle er at Netpower Kvalitet bidrar til forbedret internkontroll og kvalitetsstyring med mer oversiktlig drift og kontroll. Netpower Kvalitet benytter et responsivt webdesign som automatisk tilpasser seg brukerens skjermstørrelse og passer like godt til PC, mobil og nettbrett. Systemet tilbyr også native applikasjoner for iOS og Android.

Referanseprosjekter