logo netpower kvalitet

Styringssystem for kvalitet og forbedring

Med et helhetlig styringssystem kan du planlegge, dokumentere og forbedre leveransen av dine produkter og tjenester.
Vi hjelper deg med gode vaner for kvalitets- og forbedringsarbeid!

Alle verktøy for helhetlig kvalitetsstyring

Med Netpower Kvalitet får du alle verktøy for helhetlig kvalitetsstyring samlet på ett sted, slik at du kan jobbe sømløst mellom de ulike oppgavene som sikrer styring og kontroll.

Kjernefunksjonene i produktet ivaretar relevante krav i forskrifter, lovtekst og standarder for kvalitetsledelse.

SharePoint som arbeidsflate

Netpower Kvalitet er tett integrert med Microsoft SharePoint for å gi ansatte velkjente og effektive arbeidsflater.

Som administrator og systembruker arbeider du direkte i fagsystemet vårt, mens øvrige ansatte kan bruke de viktigste verktøyene for kvalitet og forbedring direkte i SharePoint.

Med vår SharePoint-integrasjon kan alle ansatte utføre avgjørende aktiviteter for god kvalitetsstyring direkte i virksomhetens intranett.

sarpsborg rådhus

Ville ha gode arbeidsprosesser for eget kvalitets- og forbedringsarbeid

Les om hvordan Sarpsborg kommune la til rette for god brukeradopsjon ved å integrere kvalitetssystemet med SharePoint.

Les artikkel om Sarpsborg kommune

Helhetlig kvalitetsstyring

Plan-Do-Check-Act. Det er det kvalitet handler om.

På grunn av variasjon og konstante endringer – både internt i egne prosesser, men også fra eksterne hold – er det nødvendig med en kontinuerlig og gjentakende tilnærming til forbedring.

Med Netpower Kvalitet får du verktøy for planlegging, oppfølging, vurdering og innføring av endringer og tiltak. Med dette kan du arbeide etter metodikken og tankesettet om kontinuerlig forbedring og helhetlig kvalitetsstyring av virksomhetens prosesser.

Fra topp til bunn

Netpower Kvalitet er ikke forbeholdt ledelsen. Kvalitetsarbeid skal gjøres på alle nivå.

Med funksjonene i vårt produkt får alle ansatte verktøyene de trenger for å arbeide i henhold til virksomhetens kvalitetsstandarder – helt fra øverste virksomhetsnivå og ned til operative prosesser.

Tilpasset virsomhetens kompleksitet

Virksomheter kan ha kompliserte strukturer. Det har vi lagt til rette for.

Med omfattende konfigurasjonsmuligheter direkte i systemet kan man tilpasse funksjoner, tilganger og grensesnitt til virksomhetens metoder, mål og krav, arbeidsflyter og kompleksitetsnivå.

Plattform for et sertifisert ledelsessystem

Er målet å jobbe etter ISO-standarden? Da trenger man en god plattform i bunn.

Med Netpower Kvalitet som plattform kan man etablere og implementere et komplett kvalitetssystem som møter kravene til ISO 9001-standarden.

Med et sertifisert ledelsessystem for kvalitet er mye av grunnlaget lagt for å standardisere andre forretningsområder som miljø (ISO 14001), datasikkerhet (ISO 27001) eller arbeidsmiljø (ISO 45001).

Interessert? Ta kontakt!

Ønsker du mer informasjon, eller en demo av Netpower Kvalitet? Vi tar gjerne en kvalitetsprat med deg.

Fyll ut kontaktskjemaet under eller send en e-post til vårt salgsteam: salg@netpower.no.

Du kan også ringe oss på 51 95 80 00.