Integrasjoner

Enkelte nettsider er det naturlig å koble sammen med andre løsninger. Alle våre løsninger kan enkelt integreres med hverandre. Det kan ofte være nyttig å integrere løsninger  for å gjøre hverdagen mer effektiv.

Med all informasjonen samlet på ett sted kan du enkelt hente artikler fra nettsiden inn i nyhetsbrev og gjøre utsendelsen fra kunderelasjonssystemet. Vi kan også gjøre integrasjon mellom våre løsninger og deres eksisternede løsninger fra andre leverandører slik at disse fungerer sammen. Typiske integrasjoner vi jobber med er:

  • økonomisystem
  • varelager / ERP
  • publiseringssystem,
  • fraktløsninger
  • betalingsløsninger
  • nyhetsbrev,
  • regnskapssystem
  • kunderelasjonssystem (CRM)