Mobilitetsløsninger

Mobilitet er det samme som bevegelighet. Det som er mobilt er lett å flytte. Siden 2019 har Netpower jobbet med digitale mobilitetsløsninger for Kolumbus. Vi utvikler mobile applikasjoner som gjør det enkelt å reise kollektivt. Vi utvikler også løsninger som knytter flere transporttyper og tjenester sømløst sammen, for å gi brukeren en samlet opplevelse.

Gode mobilitetsløsninger krever at data og informasjon fra flere ulike kilder kobles sammen. Kartdata, GPS-data, beacon-teknologi, trafikkinformasjon, sanntidsdata og ruteinformasjon er bare noe av det som vi tar i bruk i våre applikasjoner.

Effekten av gode mobilitetsløsninger

Gode mobilitetsløsninger gir nye adferdsmønstre i samfunnet, som igjen skaper nye muligheter. Effektiv og sømløs kollektivtransport er avgjørende for et grønt skifte. Det er også avgjørende for handelsnæringen og turisme, og viktig for å kunne tiltrekke arbeidskraft til regionen. Tenk på hva gode mobilitetsløsninger betyr for de som ikke kan kjøre egen bil – det legger til rette for bedre inkludering i samfunnet, og økt livskvalitet.

Teknologien vi bruker i disse løsningene kan brukes til så mye mer enn apper for kollektivtransport. Selger du opplevelser? Med smart bruk av teknologi kan man berike denne tjenesten med f.eks. foreslåtte ruter, points-of-interest, booking, betaling osv.
Med digitale plattformer endrer man kundedialogen, og man kan tilpasse tjenestene til ulike brukergrupper.

Mobilitet er mer enn bare persontransport, det inkluderer også varetransport. Også her kan man ta i bruk kart, gps, sanntidsdata, trafikkdata osv. og koble dette mot bedriftens egne systemer for en skreddersydd løsning. Sanntids- og lokasjonsdata er viktig for å kunne effektivisere, enten det gjelder vareleveranser, logistikk, sporing, kontroll på kjøretøy eller lagerhåndtering.

Uavhengig av hvilke tjenester man tilbyr, så er målet likt for alle:
Gode brukeropplevelser og effektivisering av tjenestene man leverer.