Fordi løsningene våre er bygget på samme rammeverk kan de enkelt integreres med hverandre. De kan også enkelt integreres med dere eksisterende løsninger fra andre leverandører.

For å sikre kundene mot dobbeltarbeid og dobbeltarkivering har vi derfor lagt mye vekt på at det er lett å hente data fra andre løsninger.