Stiftelsen Norsk Mat valgte Netpower

I november stakk Netpower av med seieren i en nasjonal anbudskonkurranse om å drifte og videreutvikle IT-systemene for kvalitet i norsk matproduksjon.

Vi danket ut et internasjonalt konsulentselskap og vant anbudet med en avtaleverdi på 24 millioner kroner. Fra og med januar 2023 tar vi over all drift og forvaltning av fagsystemene til Stiftelsen Norsk Mat.

– Dette oppdraget passer oss som hånd i hanske, sier John, daglig leder i Netpower Web Solutions.

– Vi har utviklet skreddersydde fagsystemer til mange ulike virksomheter opp gjennom årene, så her stiller vi med sterk spesialistkompetanse.

Stiftelsen Norsk Mat ble opprettet av Landbruks- og matdepartementet i 2007. Den uavhengige stiftelsen skal gjøre det enkelt å velge norsk ved å bidra til økt mangfold, kvalitet og verdiskaping i norsk matproduksjon.

– Stiftelsen Norsk Mat har ansvaret for flere merkeordninger i norsk landbruk, blant annet «Nyt Norge», som mange av oss sikkert har sett på norske matvarer, og merkeordningen «Spesialitet» som løfter frem den beste lokalmaten, forteller John.

– I tillegg har de ansvaret for KSL, som er internkontrollsystemet i landbruket. Dette er et IT-system som omtrent hver bonde i Norge bruker. I Netpower har vi i mange år tilbudt vårt eget produkt for kvalitetsstyring og internkontroll, så her så vi umiddelbart at vi kunne bidra med vår kompetanse og egne erfaringer.

Overtar hele ansvaret

Stiftelsen Norsk Mat har tidligere samarbeidet med ulike leverandører, men ønsket nå å samle alt hos ett IT-selskap. Med et eget utviklerteam, driftsteam og datasenter er Netpower godt rustet til å ta over hele ansvaret. Alt som i dag kjører på skyløsninger fra Microsoft og Google skal nå flyttes til vårt datasenter på Forus.

– Applikasjonene som vi overtar ansvaret for er KSL og KSL Trygg, som er mobilapplikasjonen. Videre har vi søknadsportalen for Nyt Norge-merkeordning, og sidene lokalmat.no og spesialitetportalen.no som brukes både av produsenter og store innkjøpere som Norgesgruppen, forklarer vår prosjektleder Gøril.

KSL er allerede en kompleks løsning, men Stiftelsen Norsk Mat har mange ønsker og ideer for videreutvikling og utvidet bruk av fagsystemet.

– Ønsket til vår nye oppdragsgiver er at kvalitetssystemet blir en del av den dataflyten som er i næringen, slik at bonden enkelt får tilgang til relevant informasjon, som igjen forenkler egenrevisjonen de må utføre.

– De har store ambisjoner, og det liker vi, skyter John inn.

Minst like gode som de store

Selv mener vi at det er på sin plass at en avtale som denne kommer til matfylket Rogaland. Det at vi i tillegg har konkurrert på nasjonalt nivå, gjør oss ekstra stolte over å ha dradd i land denne avtalen.

Vi synes det er viktig å få frem at det finnes mye teknologikompetanse i de mindre IT-selskapene, og her er vi minst like gode som de store aktørene.

I Netpower har vi ikke et arsenal av prosjektledere og konsulenter, men vi har dyktige folk med høy teknisk kompetanse som er vant til å jobbe hands-on. Sånn sett er vi en god match for Stiftelsen Norsk Mat med sine 15 ansatte og flere ulike fagsystemer som samlet har over 40.000 brukere.

Vi er et lite selskap sammenlignet med aktørene som dominerer markedet nå, men vi er med på å bidra til mangfold blant IT-leverandører. Det skal ikke være nødvendig å være Oslo-basert for å jobbe med oppdragsgivere som har forretningsadresse i Oslo, mener vi.

Så med denne avtalen i boks slår vi et slag for de små og mellomstore IT-selskapene – og oppfordrer norske oppdragsgivere til å sjekke ut kompetansemiksen som finnes hos alle de selskapene som ikke har en stor lysende logo på bygget sitt.

– Netpower sitt tilbud er vurdert til å ha det beste forholdet mellom pris og kvalitet i henhold til de angitte tildelingskriteriene. Vi ser fram til et godt og fruktbart samarbeid, og det er en glede for oss å inngå en avtale med dem, sier administrerende direktør Nina Sundqvist i Stiftelsen Norsk Mat.

Takk for tilliten, Stiftelsen Norsk Mat!

Vil du vite mer?

Vil du snakke med oss om hva vi kan levere på IT-drift, softwareutvikling eller kvalitetsstyringssystemer?

Ring oss på 51 95 80 00 eller send en e-post til salg@netpower.no