Case Løsninger

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største med over 20 000 ansatte og har et budsjett på 17 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Netpower har levert Dashboard eHåndbok som gir alle ansatte enkel oversikt over dokumentasjon, rutiner og kvalitetsdokumenter. Med innebygget versjonskontroll og tilgangsstyring har man til enhver tid oppdaterte dokumenter. Informasjonen legges i bøker, kapitler og dokumenter og lagres i en database. Med solid søkefunksjon er det enkelt å finne frem til ønskede rutiner, instrukser og prosedyrer.

Vestre Viken HF

eHåndbok

Case Løsninger

Vestre Viken HF består av sykehusene i Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike, samt Hallingdal sjukestugu.

Netpower har levert Dashboard eHåndbok som gir alle ansatte enkel oversikt over dokumentasjon, rutiner og kvalitetsdokumenter. Med innebygget versjonskontroll og tilgangsstyring har man til enhver tid oppdaterte dokumenter. Informasjonen legges i bøker, kapitler og dokumenter og lagres i en database. Med solid søkefunksjon er det enkelt å finne frem til ønskede rutiner, instrukser og prosedyrer.

Case Løsninger

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS eies av de diakonale stiftelsene Diakonova og Diakonissehuset Lovisenberg, drives med et ideelt formål og har langsiktig avtale med Helse Sør-Øst RHF. 

Sykehuset er lokalsykehus for flere bydeler i Oslo med ansvar for indremedisin og psykiatri inkludert øyeblikkelig hjelp, og har også noen særskilte funksjoner som planlagt kirurgi, hospice og det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO.

Lovisenberg Diakonale Sykehus valgte etter en lang og grundig prosess Dashboard eHåndbok fra Netpower. Lovisenberg Diakonale Sykehus kjørte en lang utvelgelsesprosess hvor flere systemer ble vurdert. eHåndboken skal benyttes til å tilgjengeliggjøre all styrende dokumentasjon på sykehuset og gi alle ansatte enkel oversikt over dokumentasjon, rutiner og kvalitetsdokumenter.

Med innebygget versjonskontroll og tilgangsstyring har man til enhver tid oppdaterte dokumenter. Informasjonen legges i bøker, kapitler og dokumenter og lagres i en database. Med solid søkefunksjon er det enkelt å finne frem til ønskede rutiner, instrukser og prosedyrer.

Case Løsninger

Sunnaas sykehus er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin, og er ett av 11 helseforetak i Helse Sør-Øst. Sykehuset behandler rundt 2800 pasienter pr. år.

Netpower har levert Dashboard eHåndbok som gir alle ansatte enkel oversikt over dokumentasjon, rutiner og kvalitetsdokumenter. Med innebygget versjonskontroll og tilgangsstyring har man til enhver tid oppdaterte dokumenter. Informasjonen legges i bøker, kapitler og dokumenter og lagres i en database. Med solid søkefunksjon er det enkelt å finne frem til ønskede rutiner, instrukser og prosedyrer.

Ellipseklinikken

eHåndbok og Avvikssystem

Case Løsninger

Ellipse Klinikken startet i 1998, og er Nordens største kjede innen laser og injeksjonsbehandlinger.

Med Dashboard e-Håndbok får alle ansatte enkel oversikt over dokumentasjon, rutiner og kvalitetsdokumenter. Med innebygget versjonskontroll og tilgangsstyring har man til enhver tid oppdaterte dokumenter. Informasjonen legges i bøker, kapitler og dokumenter og lagres i en database. Med solid søkefunksjon er det enkelt å finne frem til ønskede rutiner, instrukser og prosedyrer.

Dashboard Avvikshåndtering sikrer at rutiner blir forbedret slik at avvikene ikke gjentar seg. Det er enkelt å registrere, rapportere og følge opp avvik. Avvik registreres i ett fleksibelt, forhåndsdefinert skjema og ansvarlig person får automatisk ett e-postvarsel.

Case Løsninger

Toyota Sørvest AS (tidligere Toyota Stavanger AS og Toyota Hegre AS) betjener Norges tredje største forhandlerdistrikt etter Oslo og Bergen. Distriktet strekker seg fra sør på Jæren til nord i Ryfylke. Toyota Sørvest AS selger mellom to og tre tusen nye og brukte biler årlig. Det er rundt 100 ansatte fordelt på 3 forretningssteder, Mariero, Lura og Madla. 

Netpower har levert Dashboard eHåndbok som gir alle ansatte enkel oversikt over dokumentasjon, rutiner og kvalitetsdokumenter. Med innebygget versjonskontroll og tilgangsstyring har man til enhver tid oppdaterte dokumenter. Informasjonen legges i bøker, kapitler og dokumenter og lagres i en database. Med solid søkefunksjon er det enkelt å finne frem til ønskede rutiner, instrukser og prosedyrer.

Roxel

Avvikssystem

Case Løsninger

Roxel leverer løsnigner og utstyr til olje og offshore sektoren. Med hovedkontor i Stavanger har selskapet mange store og annerkjente kunder i sin portefølje.

Netpower har levert avvikssystemet Dashboard Avvikshåndtering. Dette sikrer at rutiner blir forbedret slik at avvikene ikke gjentar seg. Det er enkelt å registrere, rapportere og følge opp avvik. Avvik registreres i ett fleksibelt, forhåndsdefinert skjema og ansvarlig person får automatisk ett e-postvarsel.

Case Løsninger

Statens havarikommisjon for transport (SHT) er en offentlig undersøkelseskommisjon. Formålet med SHTs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av transportulykker. 

Netpower har levert Dashboard eHåndbok som gir alle ansatte enkel oversikt over dokumentasjon, rutiner og kvalitetsdokumenter. Med innebygget versjonskontroll og tilgangsstyring har man til enhver tid oppdaterte dokumenter. Informasjonen legges i bøker, kapitler og dokumenter og lagres i en database. Med solid søkefunksjon er det enkelt å finne frem til ønskede rutiner, instrukser og prosedyrer.

Case Løsninger

Nedre Romerike Vannverk (NRV) produserer og leverer drikkevann til eierkommunene Fet, Sørum, Nittedal, Lørenskog, Rælingen og Skedsmo. Gjennomsnittlig døgnforbruk er på ca. 330 liter pr. person og døgn.

Netpower har levert avvikssystemet Dashboard Avvikshåndtering. Dette sikrer at rutiner blir forbedret slik at avvikene ikke gjentar seg. Det er enkelt å registrere, rapportere og følge opp avvik. Avvik registreres i ett fleksibelt, forhåndsdefinert skjema og ansvarlig person får automatisk ett e-postvarsel.