2024-02-16T09:58:35+01:00

iQbank

iQbank er et web-basert rådgivningskonsept, et resultat av tett samarbeid med aktører innen bank og finans. Netpower har bistått Financial Risk Management AS med prosjektledelse og utvikling av teknisk løsning.

2020-09-17T09:31:49+02:00

Sommerskolen | Oslo kommune

Netpower har utviklet og drifter sommerskolens nettsider og påmeldingsløsning. Løsningen har komplett funksjonalitet for planlegning av kurs, påmelding, fordeling av elever på kurs, varsling til elever som har fått plass på kurs samt portal for kursholdere for praktisk gjennomføring av kurs. Løsningen kan enkelt tas i bruk av andre kommuner som driver sommerskoler.