2020-04-14T13:53:41+00:00

Kulturtanken

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsning som skal bidra til at alle skolelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Ordningen er et samarbeid mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Det er fylkeskommunene og kommunene som er ansvarlige for koordineringen regionalt og lokalt.

2019-05-27T11:02:51+00:00

Sommerskolen Oslo

Netpower har utviklet og drifter sommerskolens nettsider og påmeldingsløsning. Løsningen har komplett funksjonalitet for planlegning av kurs, påmelding, fordeling av elever på kurs, varsling til elever som har fått plass på kurs samt portal for kursholdere for praktisk gjennomføring av kurs. Løsningen kan enkelt tas i bruk av andre kommuner som driver sommerskoler.