Netpower Stoffkartotek

– et digitalt kjemikalieregister

Januar 2022

Netpower Stoffkartotek har byttet navn til Workplace Safety!

Les mer på nettsiden workplacesafety.no

Arbeidsgivere i virksomheter som framstiller, pakker, bruker eller oppbevarer helsefarlige kjemikalier har plikt til å opprette et stoffkartotek. Helt frem til 1. januar 2018 var det faktisk et krav om at det måtte foreligge en papirutgave av stoffkartoteket. Nå kan man heldigvis velge å ha alt digitalt – noe som gjør vedlikeholdet og administrasjonen av stoffkartoteket mye mer effektivt.
Netpower Stoffkartotek er et helt nytt kjemikalieregister med innebygget eksponeringsregister

En splitter ny løsning!

Netpower har utviklet et helt nytt digitalt stoffkartotek, med innebygget eksponeringsregister, som etterlever dagens krav, forskrifter og lovverk. Hovedmålene vi hele tiden har jobbet mot er god brukervennlighet og funksjonalitet, samt forenkling av administrasjon og risikovurderinger.

Netpower Stoffkartotek er en brukervennlig og intuitiv løsning som gjør det raskt og enkelt å finne frem til informasjonen du trenger om det enkelte kjemikalie.

Ha med deg hele stoffkartoteket i lommen!
Netpower Stoffkartotek er en responsiv webapplikasjon som fungerer like bra på desktop, nettbrett og mobil.
Man trenger ingen apper eller spesielle tilganger – man kan alltid logge inn på stoffkartoteket på alle enheter, uansett hvor man er.

Hva får du i Netpower Stoffkartotek?

Sikkerhetsdatablader

Det er kjemikalieleverandørenes plikt å stille sikkerhetsdatablad til rådighet for brukere, men det er arbeidsgiver som skal sørge for at det finnes sikkerhetsdatablad for farlige stoffer og helsefarlig biologisk materiale som benyttes i virksomheten.

Vi har bygget funksjonalitet for å kunne hente ut sikkerhetsdatablader fra kundens eksisterende løsning, slik at man sparer mye tid når man skal flytte all dokumentasjon over til Netpower Stoffkartotek.

Løsningen støtter PDF og HTML som filformater for visning av sikkerhetsdatablader, men trenger man støtte for flere filformater kan dette integreres.

Oppdatering og vedlikehold av sikkerhetsdatablader i egen database
Man får varsel både på revisjon av sikkerhetsdatablader og revisjon på risikovurderinger. Ved varsling kan man da aktivt etterspørre oppdatert sikkerhetsdatablad fra leverandør, og laste opp ny versjon. Hele versjonshistorikken for databladene lagres i løsningen.

Automatisk oppdatering av sikkerhetsdatablader i egen database
Ønsker du automatisk oppdatering av sikkerhetsdatabladene? I startfasen har vi manuelle rutiner for oppdateringer, men vi kan håndtere dette for din virksomhet. Over tid bygger vi opp en stor sentral database hvor alle sikkerhetsdatablader holdes oppdatert av Netpower.

Varsel ved utdatering
Som bruker blir man varslet når et sikkerhetsdatablad blir revidert, og når det må revideres. Man kan enkelt få oversikt over hva som må revideres ved å velge «revisjonsvisning». Det er også mulig å filtrere på følgende valg:

  • Revideres innen 30 dager
  • Eldste til nyeste / Nyeste til eldste (dato)

Forhåndsvisning av viktig informasjon
I utlistingen av sikkerhetsdatabladene er det egne ikoner som indikerer at stoffet krever eksponeringsregister, og som viser status på risikovurdering av stoffene. Det er ikke nødvendig å åpne hvert sikkerhetsdatablad for å få denne informasjonen.

Lokasjoner

Løsningen har en egen meny for lokasjoner. Her kan brukere søke etter kjemikalier som er tilknyttet deres lokasjon. I detaljvisningen får man utvidet informasjon om stoffet, i tillegg kan man se hvilke andre lokasjoner stoffet finnes på. Risikovurderinger fra de andre lokasjonene kan også åpnes i denne visningen.

Man kan også motta varslinger dersom man på en lokasjon plasserer kjemikalier som ikke bør være lagret i nærheten av hverandre.

Skjerming av stoff eller lokasjon

Med riktig tilgangsnivå kan man skjerme et stoff eller en lokasjon. Skjerming kan settes enten direkte på bruker eller tilgangsnivå (f. eks. lesebruker).

Utskrift av etikett og QR-kode

Hvert stoff har et printer-ikon man kan bruke for å produsere etiketter i ulike formater. Hver etikett får automatisk en QR-kode som linker rett til stoffet i stoffkartoteket

Risikovurderinger

Når sikkerhetsdatabladet lastes inn i stoffkartoteket, vil stoffet automatisk få en score fra 1-5, basert på stoffets iboende egenskaper.
Scoren er basert på NORSOK-standard S-002. Når man deretter skal risikovurdere stoffer er det med utgangspunkt i stoffets iboende egenskaper.
For å vurdere helsefare relatert til eksponering bruker vi fire parameter:

  1. Bruker må oppgi kjemikalets fysikalske egenskaper som damptrykk, partikkelstørrelse eller konsentrasjon av H-merket kjemikalium.
  2. Bruker må definere frekvens og varighet av arbeidsoppgaven.
  3. Bruker må velge bruksmåte og barrierer. Dette innebærer om man jobber i lukket system, åpent system eller en mellomting.
  4. Transportmåte: Brukeren beskriver transportering av stoffet og setter en score fra 1-5 på bakgrunn av beskrivelsen.

Når alle spørsmål er besvart vil man i steget for «risikoreduserende tiltak» kunne se ny score og opprette tiltak for å videre redusere risikoen dersom den ikke er akseptabel.

Risikovurdering for brannfare
Man kan opprette tiltak som skal gjennomføres for å redusere risiko for brann.

Selve risikovurderingen for brannfare bør gjøres i samarbeid med brannvesenet og krever en stor grad av kartlegging og kompetanse for å gjennomføre. Vi anbefaler derfor å gjennomføre risikovurdering for brannfare i en egen modul for risikohåndtering  i Netpower Kvalitet.

Substitusjon

I den siste delen av risikovurderingen har man mulighet til å registrere om stoffet er planlagt å bli erstattet av et annet.

Rapporter

Det vil være mulig å ta ut rapporter av risikovurderte stoff, og tiltakene gjort for å redusere risikoen.

Eksponeringsregister

Eksponeringsregistrering er en innebygget funksjon i stoffkartoteket. Det er kun mulig å registrere eksponering på et stoff som er risikovurdert. I utlistingen av sikkerhetsdatabladene er det også eget ikon som indikerer at stoffet krever eksponeringsregister.

Eksponeringsregisteret er strengt tilgangsstyrt og brukere har kun tilgang til eksponeringer de selv har registrert. Det finnes også en egen rolle for eksterne brukere som arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten, slik at de kan få nødvendig innsikt i registeret. Dersom man ikke ønsker å opprette en egen bruker, kan administrator for eksponeringsregisteret generere en rapport og eksportere denne.

Brukere og tilganger

Man kan sette opp de rollene og tilgangsnivåene som man har behov for. Eksempler på dette er administrator, superbruker, risikoansvarlig og lese-/skrivebruker. Man kan også sette opp egendefinerte roller tilpasset virksomheten.

Løsningen støtter påloggingsstandarden «Single Sign On». Dette tillater brukere å logge inn på flere systemer med bare ett sett med brukernavn og passord.

Språk

Språkvalg kan enkelt endres i «innstillinger» og alternativene er norsk eller engelsk. Dette gjelder for hele løsningen.

Datalagring

Et stoffkartotek har strenge krav til datalagring. Det vil ikke være mulig å slette data i løsningen, men det vil være mulig å deaktivere data (brukere, stoff osv.). Slik sikrer man at all data blir loggført og søkbar.

Arkiv og historiske data

Ingenting blir slettet i stoffkartoteket. Utgåtte sikkerhetsdatablad blir kun arkivert. Det er støtte for eksport av utgåtte sikkerhetsdatablad og historiske eksponeringer til arkivsystem via PDF-A.

Samarbeid med Vestland fylkeskommune og Stamina Helse

Netpower Stoffkartotek ble utviklet i samarbeid med Vestland fylkeskommune. Kravet fra fylkeskommunen var å få et mer brukervennlig stoffkartotek enn det de hadde i dag.

Vi har arbeidet tett med en kjemiker i fylkeskommunen, som fungerte som faglig ressurs for prosjektet. Kjemikerens førstehåndskjennskap til stoffkartotek gjorde det mulig for oss å prioritere den viktigste funksjonaliteten for løsningen. Vi har fått mange verdifulle innspill som i stor grad har vært med på å forme sluttproduktet.

Stamina Helse, som er godkjent bedriftshelsetjeneste, ble også koblet inn som en uavhengig tredjepart for å kvalitetssikre arbeidet ytterligere. Konsulenten fra Stamina Helse fungerte også som rådgiver for risikovurderingen man kan gjøre i løsningen.

Tilbakemeldingene fra våre samarbeidspartnere har vært svært positive så langt, og vi er veldig stolte over det vi har fått til sammen!

En del av Netpower Kvalitet

Netpower Kvalitet er vårt egenutviklede kvalitetsstyringssystem med moduler for dokumentbehandling, risikohåndtering, avviksbehandling og årshjul.

For våre eksisterende kunder kan det nye stoffkartoteket tilføres som en ny modul i eksisterende løsning. Stoffkartoteket kan også bestilles som en frittstående løsning.

Interessert? Ta kontakt!

Ønsker du mer informasjon, eller en demo av løsningen? Vi tar gjerne en uforpliktende prat med deg.

Ring oss på 51 95 80 00 eller send en e-post til stoffkartotek@netpower.no