SchoolLink er en webbasert tjeneste som erstatter ranselpost, meldebok, fraværslapper, sms og avkryssingslister

Schoollink er et meldingssystem som forenkler
samhandling og kommunikasjon mellom skolen, SFO eller barnehage og elevens hjem.

Skole

Barnehage

LES MER HER!

Referanseprosjekter