Et kraftfullt og formbart prosjekthotell

Project 365 er vår samhandlingsløsning for prosjekter. Vi har utviklet et formbart og kraftfullt prosjekthotell hvor det er du som bestemmer omfang og kompleksitet.

Med gode prosjektmaler, automatiserte prosesser og smarte integrasjoner får du et robust prosjekthotell som gir verdi til alle virksomheter med prosjekt som arbeids- eller organisasjonsform.

Om du trenger en totalintegrert og helautomatisk løsning, eller om du vil opprette dine prosjekter manuelt via grensesnittet, så vil prosjektteamet spare verdifull tid på oppsett, oppdatering og datakonsolidering. Vi tar oss av drift, oppdateringer og vedlikehold, mens du får et oversiktlig og oppdatert prosjektområde tilgjengelig på alle flater.

Enkelt eller helautomatisk?

Netpowers prosjekthotell er et malbasert og fleksibelt samhandlingsverktøy for prosjekter. Prosjekthotellet leveres som en SaaS-løsning og driftes fra Netpowers eget datasenter lokalisert i Norge.

Vi har utviklet funksjonalitet og brukervennlighet etter automatiseringsprinsipper for å redusere behovet for manuelle rutineoppgaver som følger med prosjektstyring.

Prosjekthotellet er fleksibelt i den forstand at det kan tas i bruk på ulike måter, ut ifra behovene som virksomheten har i prosjektarbeid:

Enkelt med våre standardmaler
Den enkle måten er å bruke standardmalene for prosjektområder som følger med prosjekthotellet, og legge inn egne prosjektdata manuelt når prosjektet er opprettet. For virksomheter med få prosjekter kan dette være midt i blinken.

Helautomatisk og integrert
For virksomheter med mange prosjekter, gjerne fordelt på ulike avdelinger og selskaper, vil vår helautomatiske tjeneste sørge for effektiv og standardisert opprettelse av prosjektområder. Vår kraftige integrasjonsservice synkroniserer prosjektdata på tvers av dine systemer, slik at prosjekthotellet blir hub-en for all relevant prosjektinformasjon.

Kort oppsummert, dette er fordelene med Project 365:

  • En ferdig prosjektportal som er klar til bruk, eller som kan tilpasses til spesifikke behov.
  • Ferdige dokumentmaler, eksempler og standardrapporter for prosjekter – eller skreddersy egne maler for unike prosjektbehov.
  • Automatiserte oppsett sørger for standardiserte prosjektområder som er klar på få minutter.
  • Med vår integrasjonstjeneste kan vi samle, prosessere og kvalitetssikre data fra alle dine IT-systemer og tilgjengeliggjøre dataene for bruk eller visning i prosjekthotellet.
  • Gir oversikt på prosjektnivå, men også overordnet over alle prosjekter.
  • Prosjekthotellet er laget for SharePoint og bruker flere av applikasjonene i Microsoft 365.
  • Inndelingen i prosjekthotellet kan organiseres etter behovene for små virksomheter og større konsern med flere bedrifter eller driftsområder.
  • Data fra prosjekthotellet er tilgjengelig via REST API for bruk mot rapporteringsløsninger som Power BI, eller andre IT-systemer.
  • Mulighet for integrasjon mot Netpower Kvalitet for sømløst arbeid med avvik, sjekklister, risiko, styrende dokumentasjon og prosesser.

Ekstra hyggelig for virksomheter med komplisert IT-arkitektur

Alle prosjekter krever en blanding av ulike fagsystemer og styringssystemer. Både ledere og utførende personell har flere digitale verktøy som de bruker for å utføre arbeidet sitt.

Jo flere IT-systemer man er avhengig av, desto vanskeligere er det å holde oversikt. Det er når du tar integrasjonstjenesten vår i bruk, at du virkelig kan gi verdi til prosjekthotellet.

Vi vil påstå at vår integrasjonstjeneste er ekstra hyggelig for virksomheter med komplisert IT-arkitektur. Med komplisert mener vi for eksempel at prosjektdeltakerne jobber i ulike avdelinger eller datterselskap, og bruker ulike IT-systemer til å utføre samme oppgave, som for eksempel noe så enkelt som timeføring.

Eksempelet under fra en av våre kunder er en enkel fremstilling av hvordan Netpowers prosjekthotell er integrert mot fire forskjellige ERP-installasjoner (to Dynamics og to Visma), både i sky og “on-prem”. Ved bruk av en Azure Service Bus og REST API får kunden vår automatisk oppsett av alle nye prosjekter, og løpende synkronisering av prosjektdata mellom ERP-systemene og prosjekthotellet. Servicen gjør også et oppslag i konsernets felles Microsoft 365 for å berike brukerdata som kommer fra ERP-systemet, eksempelvis på valgt prosjektleder.

Project 365 er laget nettopp for de virksomhetene som har flere datakilder og flere systemer i prosjektene sine. Med vår integrasjonstjeneste kan vi samle og bruke all relevant data for ditt prosjekt, slik at du alltid har hele oversikten – det er tross alt det god prosjektstyring handler om.

Integrert kvalitetssystem

Netpower Kvalitet er et styringssystem for kvalitet og forbedring, som også utvikles av Netpower. Produktet er en frittstående løsning, men med vår systemintegrasjon til Project 365 kan du bruke kvalitetssystemet i prosjekthotellets grensesnitt. Du kan for eksempel melde inn avvik, få varsel om avvik, fylle ut sjekklister, søke i prosesser og rutiner – direkte i prosjekthotellet.

Netpower Kvalitet er et styringssystem som egner seg spesielt godt til virksomheter med mye dokumentasjon, og som jobber etter regulære tjenesteveier i en desentralisert struktur. Netpower Kvalitet brukes av flere store virksomheter og vi kan vise til kunder som Oslo universitetssykehus, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Vestland fylkeskommune, Coop, Bufetat, Apotek 1 Gruppen, Helse Fonna, Haugaland Kraft, Roadworks, Otera med flere.

Kjernefunksjoner i Netpower Kvalitet

Med alle verktøy for helhetlig kvalitetsstyring samlet på ett sted, jobber du sømløst mellom de ulike oppgavene som sikrer styring og kontroll.

Prosesser
Visualisering og organisering av arbeidsflyter og prosesser.

Dokumenter
For utarbeidelse, styring og bruk av dokumentasjon.

Avvik
Innmelding og behandling av avvik og forbedringsforslag.

Risiko
Identifisering, analyse og evaluering av risiko. Opprette og følge opp risikoreduserende tiltak.

Planlegger
Lag planer og oppgaver med visuell fremstilling i årshjul.

Netpower Kvalitet er et eget produkt som må implementeres utenom.  Gå til produktsiden eller ta kontakt med oss for mer informasjon om vårt kvalitetsstyringssystem.

Les mer om integrasjonen mellom Project 365 og Netpower Kvalitet under Produktfunksjoner.

Interessert? Ta kontakt!

Ønsker du mer informasjon, eller en demo av Project 365? Vi tar gjerne en hyggelig prat med deg.

Ring oss på 51 95 80 00 eller send en e-post til info@netpower.no