En superfleksibel prosjektplattform!

Project 365 er et superfleksibelt styringssystem for prosjekter. Vi har tatt det beste fra SharePoint og bygget videre på det!

Resultatet er en fullverdig prosjektplattform med alle funksjoner som trengs i prosjektstyring – både på prosjektnivå og på virksomhetsnivå.

Noe av det du får med Project 365:

 • Faste maler for prosjektområder i SharePoint
 • Faste maler for prosjektdokumenter
 • Oppgavehåndtering i nye Microsoft Planner
 • Sakssystem for å håndtere endringsordrer, begjæringer eller avklaringer i prosjektet
 • Risikovurdering
 • Sjekklister
 • Sikker jobbanalyse (SJA)
 • Timeregistrerings-app som henter timer både fra interne og eksterne deltakere i prosjektet
 • Kompetanseregister
 • Utstyrsregister
 • CRM-funksjon for prosjektkunder
 • Prosjekt-hub hvor prosjektdata fra hele virksomheten konsolideres og presenteres
 • Automatisk merking og kryptering av sensitive dokumenter og områder
 • Automatisk Gannt-visning av fremdriftsplan
 • Erfaringslogg/lessons learned som kan deles på tvers av prosjekter
 • All tilgangsstyring samlet på ETT sted

HMS og kvalitetsstyring på prosjektnivå

Integrer Project 365 med vårt søsterprodukt Netpower Kvalitet og få et fullverdig kvalitetsstyringssystem med prosjektfunksjonalitet for avvikshåndtering, avansert risikoanalyse, styringsdokumenter, prosesser med mer.

Netpower Kvalitet er et komplett styringssystem for kvalitet og forbedring. Med integrasjonen til Project 365 kan sluttbrukere søke opp styringsdokumenter i kvalitetsstyringssystemet, eller melde prosjektavvik i kvalitetsstyringssystemet, uten å forlate Project 365.

Les mer om Netpower Kvalitet her

Hva gjør Project 365 så fleksibelt?

Bygget på selvstendige funksjoner

Project 365 er en modulær plattform som består av selvstendige tjenester. Funksjonene er ikke avhengige av data eller input fra hverandre, og kan derfor operere uavhengig av hverandre.

Det gjør det enklere å gjøre spesialtilpasninger på funksjoner, og det gjør det enklere å skalere løsningen og utvide med nye funksjoner.

Design etter dine behov

Funksjonene i Project 365 er ikke bundet til et fast design. Det innebærer at oppsett, farger og navnekonvensjoner kan skreddersys til din virksomhet, uten at det påløper mye ekstra tid og kostnader.

To virksomheter kan ha nøyaktig samme funksjonalitet i sine prosjektstyringsverktøy, men med helt ulikt utseende.

Automatisering gjør jobben for deg

Der hvor SharePoint kommer til kort, tar Project 365 over! Vi har utviklet løsninger som eliminerer unødvendige manuelle oppsett og oppdateringer.

Med Project 365 kan du oppdatere maler, funksjoner, design m.m. på tusenvis av prosjekter i én omgang.

Data fra alle dine prosjekter samles automatisk, slik at du alltid har en komplett og oppdatert oversikt over virksomhetens prosjektstatus.

Alle data forblir i din sky

Project 365 er en lisensbasert tjeneste og leveres som en SaaS (Software as a Service).

Løsningen integreres mot virksomhetens eksisterende Microsoft SharePoint Online skyløsning, slik at alle filer og data forblir lagret i virksomhetens Microsoft 365-miljø.

Drift, oppdateringer og vedlikehold av Project 365 er inkludert i lisensen, og du får umiddelbar tilgang til alle nye funksjoner uten ekstra kostnad.

Les mer på project365.no

Les mer om funksjoner og fordeler på nettsiden for Project 365.

La oss vise deg Project 365!

Ring oss på 51 95 80 00 eller fyll ut kontaktskjemaet vårt for å avtale et møte med en av våre produktspesialister.