logo netpower kvalitet

SharePoint som arbeidsflate

En forutsetning for å lykkes med kvalitetsstyring og forbedring er at alle ansatte har rask og enkel tilgang til intern dokumentasjon og interne rapporteringssystemer. Derfor har vi valgt å gjøre funksjonene som alle ansatte skal bruke tilgjengelige i SharePoint.

Kjent og brukervennlig

Å ta i bruk «enda et IT-system» kan være krevende for ansatte som ikke har et direkte ansvar for utviklingen virksomhetens HMSK-prosesser. Samtidig skal hele virksomheten dra nytte av HMSK-arbeidet som gjøres i kvalitetssystemet.

Med SharePoint som arbeidsflate kan ansatte søke opp interne prosedyrer og prosesser, samt melde inn avvik uten å forlate intranettet. Notifikasjoner i SharePoint og snarveier til leselister sikrer at informasjon når ut til alle ansatte.

Rask og enkel tilgang til oppdatert og relevant informasjon er nøkkelen til forbedring – og det kan vi tilby med SharePoint som arbeidsflate.

ansatt som jobber konsentrert bak skjermen

Nyttig for flere typer brukere

Netpower Kvalitet er en digital løsning som skal brukes på ulike måter og til ulike oppgaver, avhengig av hvilken rolle man har i virksomheten. For alle med leder- eller HMSK-ansvar vil Netpower Kvalitet være et viktig fag- og styringssystem.

For ansatte som jobber direkte i fagsystemet, med for eksempel utarbeidelse av dokumentasjon, risikoanalyser eller saksbehandling av avvik, vil SharePoint også være nyttig for varslinger og statusmeldinger. Den delen av SharePoint som er personlig tilpasset viser nye saker, uleste dokumenter eller frister for revisjon og saksbehandling. Dette gir de ansvarlige en kjapp oversikt over oppgaver som venter og en praktisk snarvei rett til arbeidsflaten i Netpower Kvalitet.

Brukerkontoen i SharePoint er koblet til brukerkontoen i Netpower Kvalitet, derfor vil alltid informasjon og tilganger være tilpasset hver enkelt ansatt og deres rolle.

Hva kan man gjøre i SharePoint?

I SharePoint har vi samlet de viktigste funksjonene for virksomhetens ansatte, samt gode varslinger for oppgaver som krever behandling direkte i Netpower Kvalitet.

Alle typer avvik, forbedringsforslag eller varslinger om kritikkverdige forhold kan registreres av ansatte direkte i SharePoint.

Saksbehandlere av avvik og andre typer saker får notifikasjoner i SharePoint som viser status på følgende:

 • Antall nye saker som må tildeles en saksbehandler.
 • Antall egne saker under behandling.
 • Antall oppgaver og tiltak som ikke er lukket.
 • Antall saker som har overskredet intern tidsfrist.
 • Søk opp prosesser.
 • Naviger i prosesslandskap.
 • Lese og klikke på aktiviteter i prosesser.

Ansatte som produserer eller har ansvar for virksomhetens prosesser får egne notifikasjoner som viser hvor mange prosesser som ikke er godkjent eller som har passert revisjonsfristen.

 • Søk opp dokumenter.
 • Lese dokumenter.
 • Avgi lesebekreftelse.

Ansatte som produserer eller har ansvar for virksomhetens dokumentasjon får egne notifikasjoner som viser hvor mange dokumenter som er til godkjenning eller høring, eller som har passert revisjonsfristen.

 • Visning av tilpasset leseliste som gjelder for den ansattes rolle/stilling.
 • Notifikasjon som viser antall uleste dokumenter i leselisten.

Ansatte som utfører risikovurderinger i Netpower Kvalitet får notifikasjoner som viser antall egne risikoanalyser under arbeid, og antall risikoreduserende tiltak som ikke er lukket.

Interessert? Ta kontakt!

Ønsker du mer informasjon, eller en demo av Netpower Kvalitet? Vi tar gjerne en kvalitetsprat med deg.

Fyll ut kontaktskjemaet under eller send en e-post til vårt salgsteam: salg@netpower.no.

Du kan også ringe oss på 51 95 80 00.