Meldeboka

Netpower har levert SchoolLink til alle kommunale skoler og barnehager i Trondheim kommune.

I dag er det nærmere 60000 brukere som daglig benytter seg av løsningens mange funksjoner for effektivt samarbeid og kommunikasjon mellom skole‐hjem og SFO‐hjem.  Netpower står for drift og support av løsningen fra vårt datasenter lokalisert i Sandnes.

«Meldeboka» er et samhandlings og meldingsverktøy hvor elever, lærere og foresatte er knyttet opp mot skoler, barnehager og klasser/avdelinger i et hierarkisk system. Ansatte, elever og foresatte blir importert via IMS fra IST, Trondheim kommunes skoleadministrative system. Pålogging skjer via Feide for skoleansatte og IDPorten for privatpersoner.  Utover meldingsfunksjonaliteten brukes også løsningen til fraværsrapportering, fraværsføring, SFO inn og utkryss m.m.

 

 

 

Andre prosjekter