tilgjengelighet.no

En webløsning for universell utforming

Rogaland fylkeskommune var i 2008 ett av åtte pilotfylker innen arbeid med universell utforming. Fylkeskommunen ønsket å lansere en nettportal som skulle presentere hvilke arenaer i fylket som funksjonshemmede kan benytte, altså hvilke arenaer som er universelt utformet. Arenaene inkluderer restauranter, skoler, uteområder, fiskeplasser, badeplasser og så videre. De ulike arenaene, sammen med innsamlet tilgjengelighetsdata, blir registrert i dynamiske skjemaer i løsningen, som så presenteres for brukeren gjennom ulike søke- og navigasjonsmuligheter.

Målet var å få funksjonshemmede brukere til å få bedre oversikt over hvilke områder de kan benytte, samt få en økt inkludering hvor brukergrupper ikke føler seg ekskludert. Prosjektet har fått både nasjonal og internasjonal oppmerksomhet, inkludert presseomtale i ulike nasjonale aviser, og er å anse som en meget solid suksess i forhold til måloppnåelse.

Løsningen ble opprinnelig bygget på Netpowers egenutviklede plattform, Dashboard. I 2015 ble det gjort et omfattende løft både design- og funksjonsmessig, og løsningen ble skrevet om til PHP over rammeverket Laravel, mens publiseringsløsningen ble migrert til WordPress. I senere tid ble det besluttet å presentere registrerte tilgjengelighetsdata i en kartløsning, og Google Maps sammen med Google Maps APIs, ble valgt og implementert. Det ble også laget et API hvor eksterne aktører kan hente ut all tilgjengelighetsdata fra løsningen.

«Vi er veldig fornøyd med de nye nettsidene som vi har utviklet sammen med Netpower. Det at nettsidene nå også er tilgjengelig på mobiler og lesebrett gjør det lettere å bruke når man er ute på tur. Vi syntes det nye oppsettet er mer intuitivt i bruk og ser nå frem til å jobbe videre med nettsiden og fylle den med innhold.»

Linda Nilsen Ask, Rådgiver og prosjektleder for universell utforming i Regionalplanavdelingen

Andre prosjekter