Sommerskolen

Sommerskolen Oslo er et frivillig, gratis tilbud om undervisning/kurs for elever på 1.-13. trinn Oslo.
Kursene tilbys i skoleferien og gjennomføres tre uker i juni/juli, to uker i august og en uke i
september/oktober. Alle kurs er knyttet til et av fagene norsk, matematikk, naturfag, fremmedspråk,
IKT, yrkesfag eller fysisk aktivitet.

Netpower har utviklet og drifter sommerskolens nettsider og påmeldingsløsning. Løsningen er bygget på SchoolLink plattformen.

Løsningen har komplett funksjonalitet for planlegning av kurs, påmelding, fordeling av elever på kurs, varsling til elever som har fått plass på kurs samt portal for kursholdere for praktisk gjennomføring av kurs. Løsningen kan enkelt tas i bruk av andre kommuner som driver sommerskoler.

Andre prosjekter