Project Description

Påmeldingsløsning for videreutdanning av lærere i Osloskolen.

Netpower har i samarbeid med enheten Lærernes-Læring hos UDE utviklet en komplett booking løsning for bruk i Osloskolen. Løsningen presenterer kurstilbudet i nettsiden som er utviklet: jobb.osloskolen.no/karrieremuligheter/

Lærere kan selv melde seg på kurs eller det kan gjøres av enhetsleder som kan melde alle sine lærere på aktuelle kurs. Lærere mottar SMS varslinger ved tildeling av kursplass. Det sendes også ut SMS påminnelse i forkant av hver kursstart til deltakere.

Løsningen kan enkelt tilpasses andre virksomheter med tilsvarende behov for kurspåmelding.

Andre prosjekter