Påmeldingsløsning for videreutdanning av lærere i Osloskolen.

Netpower har i samarbeid med enheten Lærernes-Læring hos Utdanningsetaten utviklet en komplett bookingløsning for Osloskolen. Løsningen presenterer kurstilbud og lærere kan selv melde seg på kurs, eller det kan gjøres av enhetsleder som kan melde alle sine lærere på aktuelle kurs. Lærere mottar SMS-varslinger ved tildeling av kursplass. Det sendes også ut SMS-påminnelse i forkant av hver kursstart til deltakere.

Løsningen kan enkelt tilpasses andre virksomheter med tilsvarende behov for kurspåmelding.

Andre prosjekter