Project Description

NFKR

Norsk Forening for Kvalitet og Risikostyring er et landsdekkende forum av medlemmer for medlemmer, og en bransjeorganisasjon for kompetanseheving innen fagområdene virksomhetsstyring, rammeverk, informasjonsstyring, innovasjon, kvalitetsledelse og risikostyring.

NFKR hadde behov for å modernisere nettportalen sin da deres tidligere løsning var teknologisk utdatert og vanskelig å vedlikeholde. I dette prosjektet leverte Netpower en helt ny nettportal til kunden. Portalen fungerer som et verktøy for ivaretakelse av medlemmers behov for påmelding og deltakelse på de forskjellige medlemsaktivitetene som kunden gjennomfører. Nødvendig dokumentasjon og informasjon er også tilgjengeliggjort for besøkende i portalen. Portalen kan tenkes på som en hybrid mellom en nettside og et bookingsystem.

Sluttproduktet som ble levert til kunden i denne leveransen ble bygget på WordPress da denne plattformen legger til rette for utvikling av skreddersydd funksjonalitetsutvikling i henhold til kundens behov. Løsningen ivaretar påmeldinger til konferanser, eventer og medlemsmøter som NFKR gjennomfører. Både opprettelse av arrangementer og håndtering av alle bookinger/bestillinger som blir gjort håndteres i løsningen.

Løsningen har også en kalendervisning av alle arrangementer som vises oversiktlig for de besøkende . Medlems- og arrangementshåndtering er sentral administratorfunksjonalitet.

Sjekk gjerne hvordan løsningen ser ut her

Løsninger/Tjenester levert av Netpower:

  • Nettløsning med arrangment og medlemshåndtering
  • Prosjektledelse
  • Design
  • Implementering

Andre prosjekter