Project Description

Rosenkilden – Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Rosenkilden.no er nettsiden til Næringsforeningen i Stavanger-reginoen. Foreningen jobber for å fremme næringslivsinteresser i Stavanger-regionen for å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her.

Netpower har levert design, nettsidene og Booking-funksjon for å enkelt å kunne legge inn bestillinger for kurs og seminarer.

Løsninger/Tjenester levert av Netpower:

  • Nettsider
  • Booking
  • CRM
  • Design og rådgivning
  • Hostingen og drift av nettsidene

Andre prosjekter