Kulturtanken m/ Kulturdepartementet – pågår

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsning som skal bidra til at alle skolelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag.

Ordningen er et samarbeid mellom kultur- og opplæringssektoren på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Det er fylkeskommunene og kommunene som er ansvarlige for koordineringen regionalt og lokalt. Kulturtanken har ansvar for å forvalte, kvalitetssikre og utvikle ordningen på nasjonalt nivå. Ordningen forvalter 270 millioner kroner, og bortimot 900 000 elever får hvert år flere besøk på sin skole eller hos kulturinstitusjoner. Over 5000 produksjoner er ute på turné, rundt 50 000 kunstmøter finner sted og et firesifret antall utøvere har oppdrag gjennom ordningen hvert år.

Høsten 2018 vant Netpower konkurransen om å få levere et helt nytt fag- og portalsystem som skal fremme kulturelle tilbud til elever i den norske skolen.

Tidligere ble denne type like oppgaver løst med forskjellige verktøy og løsninger, og flere forskjellige verktøy er i bruk i de forskjellige fasene av programmeringen (DKS-løpet). Det primære formålet med dette prosjektet er å effektivisere dagens administrative håndtering av DKS og øke kvaliteten i en rekke ledd gjennom en forenklet løsning.

Prosjektet legger til rette for helhetlige prosesser der data om søknader og prosjektforslag, utøvere, produksjoner, skoler, elevtall, turnéruter m.m. samles i portal og fagsystemet. Dataene skal registreres kun én gang, kunne suppleres, gjenbrukes og gis ulike typer status. Dataene skal være tilgjengelige i sanntid, slik at informasjon som legges inn av én bruker umiddelbart blir synlig for andre brukere av portal og fagsystemet.

Dette vil gi et bedre DKS-tilbud (herunder mangfold og antall program) i DKS både ved utvalg av utøvere og program, og ved planlegging av tilbudene til den enkelte skole. Gjennom ett verktøy for hele arbeidsprosessen vil data brukere legger inn følge systemet gjennom de ulike arbeidsprosessene, og dermed minske feilmarginer betraktelig. En helhetlig løsning med felles database ventes å gi betydelig effektivisering av forvaltningen av DKS, og kan på sikt tenkes utvidet også til andre deler av den offentlige kultursektoren.

«Netpower har domenekunnskap, som betyr at de kjenner DKS godt. De har blant annet jobbet med Oslo kommune ved Utdanningsetaten og systemer for DKS i Oslo, og de har erfaring med tilsvarende kunder i offentlig sektor. Netpower har gjennom forhandlingene vist stor kunnskap og forståelse for behovene til DKS. Vi er sikre på at vi gjennom Netpower vil få et svært godt system som vil komme alle aktører knyttet til DKS til gode»

Daniel Nørbech, Prosjektleder, Kulturtanken

Tjenester levert av Netpower:

  • Prosjektledelse
  • Design
  • Utvikling

Andre prosjekter