Pay-as-you-go når du reiser kollektivt

Mobilapp for Kolumbus

«Reisefrihet» er Kolumbus sitt prosjekt for utvikling av en billettapp som regner ut pris basert på avstand reist, og type transport. Hensikten er å gi flere tilgang til kollektivtransport ved å tilby en mer rettferdig prising. I starten av 2020 var pilotversjonen klar, og den testes av flere brukere.

Kolumbus er en mobilitetsleverandør med ansvar for buss- og hurtigbåttrafikken i Rogaland fylke. I tillegg jobber de for at tog, sykkel, gange og bildeling henger sømløst sammen med buss og båt, slik at folk skal komme seg fra A til Å uten bruk av egen bil.

skjermbilde av app

Maskinlæring, bluetooth beacons og analyser i skyen

Netpower har utviklet en maskinlæringsalgoritme som verifiserer brukerens rute, bussholdeplass og tur. Den fasiliterer også betalingen på de faktisk brukte kollektivtilbudene uten at brukerne må interagere med app eller billettmaskin.

Dette er grunnlaget for billettappen som vi nå utvikler for Kolumbus. Når kunden kjøper billett samler appen inn posisjonsdata fra kundens mobil og skanner etter Bluetooth beacons som er installert i bussene. I tillegg brukes akselerometer til å vite om en person står stille, går, eller er i et kjøretøy. Informasjonen som samles sendes kontinuerlig til en skytjeneste i Google Cloud som analyserer dataene sammen med posisjonshistorikken til Kolumbus sine busser og statiske rutedata, for å igjen produsere en strukturert reisebeskrivelse. Når skytjenesten konkluderer med at brukeren har avsluttet reisen sin, sendes en kvittering til kunden. På kvitteringen står det hvilken buss kunden reiste med, hvilke holdeplasser personen brukte for av- og påstigning, og prisen som ble utregnet basert på reisebeskrivelsen.

skjermbilder av app

Administrator-grensesnitt

Vi har også utviklet et administrator-grensesnitt der Kolumbus kan logge inn for å se billettene, kundene, kvitteringen, og den innrapporterte telemetridataen for hver billett. Billettappen integrerer med Nasjonal ordredatabase (NOD) for å tilby QR-kode og animasjon i appen for bruk til kontroll på bussen.

Drift

Applikasjonen kjører i Azure-miljøet og er utviklet ved hjelp av Flutter-rammeverket. Deler av applikasjonen er kodet i bl.a. Swift/Java/Kotlin for å gi bedre batteriytelse og sporingsresultater. Appen skal håndtere flere tusen brukere på daglig basis. Viktige eventer og informasjon som stabilitet, ytelse og crashes overvåkes i Firebase Analytics. Skreddersydde eventer er lagt til overvåkning for å sikre informasjon knyttet til brukeropplevelsen, som da blir analysert og brukt i videreutvikling og forbedring av tjenesten.

Forskningsmidler fra staten

Kolumbus har blitt tildelt forskningsmidler fra staten i forbindelse med dette prosjektet, og vi jobber kontinuerlig med videreutvikling av tjenesten.

Foto: Elisabeth Tønnesen / Kolumbus AS