Behandling av personopplysninger i forbindelse med rekruttering

Når du har vært i kontakt med avdelingsleder eller HR-ansvarlig i forbindelse med rekruttering eller en stilling hos oss vil vi behandle personopplysningene du har oppgitt som en del av vurderingen av ditt kandidatur.

Kun ansatte som tar del i rekrutteringsarbeid har tilgang til våre systemer for søkerhåndtering.

Vi samler ikke inn eller behandler flere personopplysninger enn det som er nødvendig i rekrutteringsøyemed. Opplysninger fra kandidater blir ikke benyttet til andre formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet, uten kandidatens samtykke.

Personopplysningene som behandles i forbindelse med rekruttering slettes når formålet med behandlingen av disse er oppfylt. Stillingssøknader inkludert CV, attester, karakterutskrifter m.m. blir normalt slettet etter ca. 3 måneder, og senest innen ett år.

Når en kandidat blir ansatt vil stillingssøknaden og tilhørende dokumentasjon bli arkivert/oppbevart i den ansattes personalmappe. Personalmapper blir ryddet ved utløp av arbeidsforholdet.