Etter flere forespørsler fra våre QMS-kunder har vi nå satt i gang arbeidet med å utvikle en helt ny modul til vårt QMS-produkt, Netpower Kvalitet. Den nye beredskapsmodulen blir spesialutviklet for bruk i beredskapssituasjoner og følger prinsippene i proaktiv stabsmetodikk.
Dette er en modul som skal aktiveres når en beredskapssituasjon har oppstått og man må mobilisere beredskapsledelsen. Som organisasjon er man avhengig av god intern samhandling ved håndtering av uønskede hendelser. For beredskaps- og krisesituasjoner som berører flere enheter, går over lengre tid og/eller får stor medieoppmerksomhet vil informasjonsdeling og evnen til felles rolle- og situasjonsforståelse være et suksesskriterium. Den nye beredskapsmodulen blir et styringsverktøy som sikrer god samhandling internt, samt en systematisk og metodisk håndtering av beredskapssituasjonen.

Er dette noe for din bedrift?
Send en henvendelse til salg@netpower.no hvis dette er av interesse for din bedrift. Den nye beredskapsmodulen er fortsatt under utvikling, men hvis du ønsker kan vi ta kontakt med deg når den er klar for lansering.

modell for proaktiv metode