Vi i Netpower er stolte av å annonsere at vi i November 2018 inngikk en avtale med Kulturtanken om leveranse av ny portal og et nytt fagsystem for Den kulturelle skolesekken i Norge! Leveransen har en ramme på inntil 20 000 000 kroner og inkluderer drift av løsningen i 8 år.

Den kulturelle skolesekken

 (DKS) er en nasjonal ordning som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidl. Rikskonsertene) fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet, og vise heile bredden av kulturuttrykk:

  • Scenekunst
  • Visuell kunst
  • Musikk
  • Film
  • Litteratur
  • Kulturarv
Bilde av Lars Opstad, Kulturtanken

Bilde av Lars Opstad, Kulturtanken

 

Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og har etter hvert blitt utvidet til videregående skole. Dette betyr at alle elever – fra 1. til 10. trinn på grunnskolen, og fra 1. til 3. trinn på videregående – er innlemmet i ordningen.

Målet med en ny portal og et nytt fagsystem er å lage en totalløsning for hele Den kulturelle skolesekken. Portalen skal ha en felles løsning for alle produksjoner i DKS, uavhengig av kunstuttrykk, og være et nyttig verktøy for turnélegging, produksjonsarbeid, rapportering og evaluering. Portalen skal også være et godt vindu for DKS mot skolene og elevene.

Netpower ble valgt etter en grundig anskaffelsesprosess, blant annet på bakgrunn av en rekke kvalitetskriterier. Disse er basert på vurdering av løsningskvaliteter som krav til arbeidsflater og prosessflyt, rapportering og statistikk, brukeropplevelse, administrative funksjoner og grensesnitt.

«Det at en nasjonal og anerkjent aktør som Kulturtanken/Den kulturelle skolesekken velger Netpower som leverandør er vi meget ydmyke og stolte over. Det viser at mindre og mer agile organisasjoner også kan konkurrere på de større offentlige anskaffelsene, noe som er gledelig» sier Morten Hjelle avdelingsleder i Netpower. «En kontrakt i denne størrelsesorden er naturligvis meget viktig for Netpower og sikrer arbeidsplasser samtidig som den gir oss tro på ytterligere vekst.

Bortimot 900 000 elever får hvert år flere besøk på sin skole eller er ute hos kulturinstitusjoner. Det er over 5000 produksjoner på turnè, rundt 50 000 kunstmøter finner sted og et firesifret antall utøvere har oppdrag gjennom ordningen hvert år.
Løsningen som Netpower skal utvikle skal kunne fasilitere og håndtere alle disse forholdene.

«Arbeidet med prosjektet er godt i gang og første versjon av fagsystemet skal være klart allerede innen 1. September 2019, så både Netpower og Kulturtanken går en hektisk og spennende tid i møte» avslutter Hjelle med.

Gå inn på Den kulturelle skolesekkens informasjonsside https://www.denkulturelleskolesekken.no/portal for enda mer informasjon og detaljer rundt utviklingen av den nye løsningen!