Ta fagbrevet i en IT-bedrift!

Finnes det en bedre plass å være IKT-lærling enn i en IT-bedrift? Alt vi holder på med her i Netpower er relatert til IT og teknologi. Vi jobber med hele spekteret fra rådgivning og salg, til utvikling, drift og support.

Våre ansatte har høy fagkompetanse, og ikke minst en stor interesse for alt som er IT-relatert. Et perfekt miljø for deg som ønsker en karriere innen IT!

Vi er godkjent lærebedrift for IKT-servicefaget og har en målsetting om å ta inn én ny lærling hvert år.

Bruker- og driftsstøtte

På vår helpdesk kan vi tilby hands-on erfaring med bruker- og driftsstøtte for våre bedriftskunder. Kundekontakt og brukerstøtte er en viktig del av jobbhverdagen til en IKT-servicemedarbeider, og her kan vi tilby verdifull opplæring og erfaring.

Du blir også en go-to-guy (eller girl!) for våre ansatte når det gjelder våre egne IKT-løsninger, og andre IT-relaterte utfordringer i virksomheten. Du skal kjenne bedriftens interne rutiner, utarbeide og utbedre brukerveiledninger og instrukser, samt hjelpe og veilede våre ansatte ved behov.

Du får ansvaret for oppsett av arbeidsplasser, bestilling av utstyr samt opprettelse av brukere og tilganger. Lærlinger i Netpower får en viktig støttefunksjon i bedriften, og du skal aktivt bidra til at våre ansatte har et godt digitalt arbeidsmiljø.

Systemdrift og systemovervåking

I Netpowers datasenter drifter vi både egne systemer og kundeløsninger. Som lærling er du en av få ansatte som får adgang til datasenteret, og du får ta del i mange av oppgavene som er knyttet til datasenterdrift. Vi har også en egen datalab hvor du som lærling kan prøve deg frem i et dedikert testmiljø.

Du vil jobbe tett med kollegaer som har mange års erfaring innen IT-drift og du vil bli eksponert for reelle oppgaver knyttet til infrastruktur, nettverksadministrasjon, serverdrift, virtuelle miljøer, back-up, overvåking, vedlikehold etc.

Mann arbeider i datasenter

Tjenesteutvikling

Netpower tilbyr IT-driftstjenester til bedriftskunder og vi jobber kontinuerlig med å effektivisere driften av datasenteret. Vi samarbeider også med flere partnere og leverandører som krever oppfølging av avtaler og leveranser.

Spekteret av tjenester vi kan tilby er stort og det er en del av jobben vår å følge med på den teknologiske utviklingen og etterspørselen i markedet. Målet er å utvikle virksomheten gjennom å tilby tjenester som er etterspurt og som møter våre krav til lønnsomhet.

Fremtidens kompetanse

Når man jobber med IT må man ha både viljen og evnen til å tilegne seg fremtidens kompetansebehov. Kompetanse på IT-sikkerhet og skyløsninger er svært etterspurt i bransjen. Innenfor datadrift er dette de to kompetanseområdene vi fokuserer mest på å videreutvikle.

For å bli en verdifull ressurs for oss er det derfor viktig at du også har interesse for andre fagområder enn bare tradisjonell IT-drift.

I Netpower ønsker vi å bidra til å sikre fremtidig IT-kompetanse gjennom å tilby relevante sertifiseringer og prosjekterfaring for våre lærlinger.

IT-sikkerhet

Som leverandør av IT-driftstjenester er det viktigere enn noen gang å levere løsninger som gjør at våre kunder kan arbeide sikkert på nett. Dataangrep skal kunne detekteres og stoppes tidlig nok til at konsekvensene ikke blir alvorlige for kundens virksomhet. Kundene våre forventer at vi har nødvendig kompetanse for å sikre deres digitale ressurser. Som IKT-konsulent kommer man ikke utenom å jobbe praktisk med IKT-sikkerhet og man må ha stort fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid for å redusere digital sårbarhet.

Skyløsninger

Fleksible skyløsninger er fremtiden og Netpower tilbyr både private, åpne og hybride skyløsninger. Bedrifter har ofte behov for både private og åpne områder i skyen, og noen ganger er det krav om at visse data skal lagres og prosessert på spesifikke lokasjoner. Vi ønsker å være en rådgivende part i kundens valg av IT-arkitektur. Med et eget datasenter, samt kompetanse på skyplattformer som Azure, GCP og AWSkan vi tilby skyløsninger som gir frihet, fleksibilitet og utviklingsmuligheter.

Hvordan er det å jobbe hos oss?

Som lærling blir du ansatt i Netpower i læreperioden, med samme rettigheter og plikter som våre andre ansatte. Du får en faglig leder og en ansvarlig leder som følger deg opp, men mye av opplæringen vil du få av å jobbe sammen med våre ansatte.

Som lærling må man lese seg opp på en del dokumentasjon og vi legger også opp til en del online kurs. Det er derfor forventet at du mestrer egenlæring og kan jobbe selvstendig når det er nødvendig.

Vil du vite mer om hva vi driver med? Les mer her om hvordan det er å jobbe hos oss.

Send søknad

Er du interessert i å bli lærling i Netpower?

Da vil vi gjerne at du sender en kort søknad, CV og karakterutskrifter fra videregående til rekruttering@netpower.no (merk e-posten med “Lærling”)

For å være kvalifisert må du ha gjennomført VG1 og VG2 med lite fravær, og god orden og oppførsel.