Slik jobber vi med IT-utvikling i Netpower

Kodeferdigheter og metode

Våre fullstack utviklere har overlegne programmeringsferdigheter og algoritmeforståelse.
Vi tilbyr våre kunder det meste innen utvikling – som for eksempel mobilappen vi har laget for Kolumbus, SharePoint intranett til Vestland fylkeskommune, eller Workplace Safety, vårt eget softwareprodukt som forenkler arbeidshverdagen til alle som jobber med helseskadelige stoffer.

Som lærling i Netpower vil du jobbe tett sammen med prosjektleder og andre utviklere for å finne de beste løsningene som imøtekommer kundens behov. Vi satser også på utvikling av egen programvare som selges som hyllevare.

Hos oss kan du få erfaring fra kundeprosjekter med custom softwareutvikling og intern produktutvikling.

ansatt ved arbeidspult

Sikkerhet og personvern

I dagens samfunn står IT-sikkerhet høyt på agendaen hos de fleste bedrifter. Vet du hvilke plikter og ansvar du for eksempel har i forhold til å behandle personopplysninger? Kjerneelementet i sikkerhet og personvern handler om å utvikle løsninger der informasjonssikkerhet og prinsipper for personvern er designet inn i løsningene fra bunnen av. Det handler også om å vurdere informasjonssikkerhet og personvern i eksisterende løsninger.

Kundene våre forventer at vi har nødvendig kompetanse for å sikre deres digitale ressurser. Enten du jobber med drift eller utvikling, vil du fort oppdage at du må jobbe praktisk med IT-sikkerhet. Dette innebærer blant annet å ha stort fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid for å redusere digital sårbarhet.

Vi har lang fartstid når det gjelder denne problematikken og våre prosjekter følger metode for sikker systemutvikling og innebygd personvern.

Design, interaksjon og brukerdialog

Steve Jobs var kjent for å verdsette enkelthet («simplicity above all else»), og i et av de mer menneskelige øyeblikkene i hans biografi blir han bergtatt og fascinert av hvor enkelt et barn lærer seg å bruke den første iPaden. Denne filosofien prøver vi å etterleve, og vi har som mål å lage løsninger som er tilpasset brukernes behov. Dette innebærer at man lager software med universell utforming i tankene, og som er intuitive å ta i bruk, akkurat som en iPad.

Fremtiden er i skyen

Netpower tilbyr både private, åpne og hybride skyløsninger. Bedrifter har ofte behov for både private og åpne områder i skyen, og noen ganger er det krav om at visse data  blir lagret og prosessert på spesifikke lokasjoner. Med et eget datasenter, samt kompetanse på skyplattformer som Azure, GCP og AWS kan vi tilby fleksible skyløsninger som gir frihet og store utviklingsmuligheter.

Som lærling vil du bli godt kjent med ulike skyplattformer, og våre Azure- og Power Apps-eksperter vil veilede deg i jungelen av applikasjoner, integrasjoner og bruksområder for de ulike verktøyene som er tilgjengelige.

Send søknad

Er du interessert i å bli IT-lærling i Netpower?

Da vil vi gjerne at du sender en kort søknad, CV og karakterutskrifter fra videregående til rekruttering@netpower.no (merk e-posten med «Lærling»)

Merk at arbeidsstedet er på Forus, i Rogaland fylke.

For å være kvalifisert må du ha gjennomført VG1 og VG2 med lite fravær, og god orden og oppførsel.