Slik jobber vi med IT-drift i Netpower

Systemdrift og systemovervåking

I Netpowers datasenter drifter vi både egne systemer og kundeløsninger. Som lærling er du en av få ansatte som får adgang til datasenteret, og du får ta del i mange av oppgavene som er knyttet til datasenterdrift. Vi kan også sette opp en egen datalab hvor du som lærling kan prøve deg frem i et dedikert testmiljø.

Du vil jobbe tett med kollegaer som har mange års erfaring innen IT-drift og du vil bli eksponert for reelle oppgaver knyttet til infrastruktur, nettverksadministrasjon, serverdrift, virtuelle miljøer, back-up, overvåking, vedlikehold etc.

Bruker- og driftsstøtte

På vår helpdesk kan vi tilby hands-on erfaring med bruker- og driftsstøtte for våre bedriftskunder. Kundekontakt og brukerstøtte er en viktig del av jobbhverdagen til en IKT-medarbeider, og her kan vi tilby verdifull opplæring og erfaring.

Du blir også en go-to-guy (eller girl!) for våre ansatte når det gjelder våre egne IKT-løsninger, og andre IT-relaterte utfordringer i virksomheten. Du skal kjenne bedriftens interne rutiner, utarbeide og utbedre brukerveiledninger og instrukser, samt hjelpe og veilede våre ansatte ved behov.

Du får ansvaret for oppsett av arbeidsplasser, bestilling av utstyr samt opprettelse av brukere og tilganger. Lærlinger i Netpower får en viktig støttefunksjon i bedriften, og du skal aktivt bidra til at våre ansatte har et godt digitalt arbeidsmiljø.

Mann arbeider i datasenter

Tjenesteutvikling

Netpower tilbyr IT-driftstjenester til bedriftskunder og vi jobber kontinuerlig med å effektivisere driften av datasenteret. Vi samarbeider også med flere partnere og leverandører som krever oppfølging av avtaler og leveranser.

Spekteret av tjenester vi kan tilby er stort og det er en del av jobben vår å følge med på den teknologiske utviklingen og etterspørselen i markedet. Målet er å utvikle virksomheten gjennom å tilby tjenester som er etterspurt og som møter våre krav til lønnsomhet.

IT-sikkerhet

Som leverandør av IT-driftstjenester er det viktigere enn noen gang å levere løsninger som gjør at våre kunder kan arbeide sikkert på nett. Dataangrep skal kunne detekteres og stoppes tidlig nok til at konsekvensene ikke blir alvorlige for kundens virksomhet. Kundene våre forventer at vi har nødvendig kompetanse for å sikre deres digitale ressurser. Som driftskonsulent kommer man ikke utenom å jobbe praktisk med IT-sikkerhet og man må ha stort fokus på kontinuerlig forbedringsarbeid for å redusere digital sårbarhet.

Fremtiden er i skyen

Netpower tilbyr både private, åpne og hybride skyløsninger. Bedrifter har ofte behov for både private og åpne områder i skyen, og noen ganger er det krav om at visse data  blir lagret og prosessert på spesifikke lokasjoner. Med et eget datasenter, samt kompetanse på skyplattformer som Azure, GCP og AWS kan vi tilby fleksible skyløsninger som gir frihet og store utviklingsmuligheter.

Som lærling vil du bli godt kjent med ulike skyplattformer, og våre Azure- og Power Apps-eksperter vil veilede deg i jungelen av applikasjoner, integrasjoner og bruksområder for de ulike verktøyene som er tilgjengelige.

Send søknad

Er du interessert i å bli IT-lærling i Netpower?

Da vil vi gjerne at du sender en kort søknad, CV og karakterutskrifter fra videregående til rekruttering@netpower.no (merk e-posten med «Lærling»)

Merk at arbeidsstedet er på Forus, i Rogaland fylke.

For å være kvalifisert må du ha gjennomført VG1 og VG2 med lite fravær, og god orden og oppførsel.