Intranett, samhandlingsplattform og kvalitetsstyringssystem

fylkesvåpen vestland fylkeskommune

Det nye fylkesvåpenet til Vestland fylkeskommune.

1. januar 2020 blir Hordaland og Sogn og Fjordane slått sammen til nye Vestland fylkeskommune. Fra denne datoen skal den nye fylkeskommunen ha et nytt kvalitetsstyringssystem og et helt nytt intranett som er tilpasset den nye organisasjonen.

Nye Vestland fylkeskommune skal bruke Microsoft Office 365 gjennomgående i hele organisasjonen og Netpower utvikler det nye intranettet basert på SharePoint Online og Teams. Disse løsningene utfyller hverandre og sammen danner de en samhandlingsplattform og et kommunikasjonsverktøy mellom ulike fagområder, seksjoner og enheter i organisasjonen. Dette blir ikke et intranett med enveiskommunikasjon slik de fleste av oss kjenner det. I denne løsningen skal de ansatte kunne dele og administrere innhold, kunnskap og programmer for å legge til rette for samarbeid, finne informasjon raskt og samarbeide enkelt på tvers av organisasjonen. Viktige arbeidsverktøy vil bli integrert i SharePoint slik at alt man trenger for å jobbe effektivt er samlet på et sted.

Et av arbeidsverktøyene som skal integreres sømløst i SharePoint er Netpower sitt eget kvalitetsstyringssystem Netpower Kvalitet. Et fullintegrert kvalitetsstyringssystem vil gi følgende muligheter i SharePoint:

  • Avviksrapportering i SharePoint
  • Søke- og oppslagsfunksjon i SharePoint for styringsdokumenter lagret i Netpower Kvalitet
  • Varslingsfunksjon i SharePoint for oppgaver som må håndteres i Netpower Kvalitet
  • Tilpassede rapporter for ledelse med styringsdata fra Netpower Kvalitet

Følgende 3. parts løsninger vil også bli integrert i SharePoint:

  • Elements Sak/Arkiv (tidl. Ephorte og ESA)
  • AD Travel
  • Visma Bluegarden
  • Visma Enterprise

Nye Vestland fylkeskommune går foran som et godt eksempel på hvordan offentlige myndighetsorgan kan bruke de ulike produktene i Microsoft Office 365 til å gi ansatte som jobber på ulike geografiske steder, verktøyene de trenger for et effektivt samarbeid.

Det er mye som skal være på plass til 1. januar 2020, men dette er et veldig spennende prosjekt og vi ser frem til når løsningene blir tatt i bruk av de ansatte over nyttår!