Microsoft, og andre leverandører av populære skytjenester, tilbyr store lagringsområder i utlandet til svært lave priser. Spørsmålet mange stiller er om man må godta et lavere nivå av datasikkerhet for å benytte seg av disse tjenestene.

Microsoft leverer svært god – og for mange uunnværlig – programvare med sin Office 365-pakke. Sammen med synkronisert skylagring i OneDrive kan man nå jobbe fra nesten alle typer datamaskiner og mobile enheter, samt dele dokumenter og kommunisere sømløst med kollegaer over hele verden. Det som imidlertid kan oppleves som negativt for noen er å måtte gi fra seg kontrollen på hvor man lagrer data.

Alle amerikanske selskaper, om de lagrer data i USA eller ikke, er pliktige til å rapportere om all trafikk og lagrede data til sine myndigheter dersom de får pålegg om det. Man får riktig nok beskjed dersom dette har funnet sted, men da er det jo for sent å gjøre noe med det. I tillegg kan man aldri vite nøyaktig hvor i verden leverandøren velger å lagre akkurat dine data; dermed er det også usikkerhet om hvilke lover som blir gjeldende.

Heldigvis mangler NSA både bemanning og motiv til å manuelt lese gjennom alle dokumenter som blir lagret i skyen til alle amerikanske IT-selskaper. Altså er sannsynligheten forsvinnende liten for at noen sitter og kikker i de private dokumentene til Kari Normann, eller leser gjennom regnskapet til Bakermester Hansen. Kanskje er det annerledes om man sitter på kritiske bedriftshemmeligheter som har klare interesser hos internasjonale myndigheter, eller utveksler datatrafikk med land og myndigheter i et litt spesielt søkelys.

Konklusjonen og svaret på spørsmålet vårt er dessverre ikke så tydelig at det gjelder for alle. De fleste av oss har grunn til å feire for konkurranse og fritt marked som tvinger frem gode tjenester til lave priser. Store datasentre med god redundans gir dessuten en oppetid på hele 99,99 %. Dette er vel og bra, men for brukere som lagrer hemmelighetsstemplet data bør man tenke seg om flere ganger. Det finnes flere gode og norske tjenester hvor all datalagring skjer i Norge. Disse er kanskje noe dyrere enn alternativet, men her slipper man all innblanding fra nysgjerrige myndigheter og uendelig lange tjenesteavtaler som sikrer tilbyder tilgang og eierskap til data som lagres.