Google straffer nettsider som ikke er mobiltilpasset!

Mobiltilpassede nettsider er på fremmarsj og Google vil straffe nettsider som ikke er mobiltilpasset.