Du er her:Home /Aktuelt

Ny beredskapsmodul til Netpower Kvalitet

Etter flere forespørsler fra våre QMS-kunder har vi nå satt i gang arbeidet med å utvikle en helt ny modul til vårt QMS-produkt, Netpower Kvalitet. Den nye beredskapsmodulen blir spesialutviklet for bruk i beredskapssituasjoner og følger prinsippene i proaktiv stabsmetodikk.
Dette er en modul som skal aktiveres når en beredskapssituasjon har oppstått og man må mobilisere beredskapsledelsen. Som organisasjon er man avhengig av god intern samhandling ved håndtering av uønskede hendelser. For beredskaps- og krisesituasjoner som berører flere enheter, går over lengre tid og/eller får stor medieoppmerksomhet vil informasjonsdeling og evnen til felles rolle- og situasjonsforståelse være et suksesskriterium. Den nye beredskapsmodulen blir et styringsverktøy som sikrer god samhandling internt, samt en systematisk og metodisk håndtering av beredskapssituasjonen.

Er dette noe for din bedrift?
Send en henvendelse til salg@netpower.no hvis dette er av interesse for din bedrift. Den nye beredskapsmodulen er fortsatt under utvikling, men hvis du ønsker kan vi ta kontakt med deg når den er klar for lansering.

modell for proaktiv metode

Ny beredskapsmodul til Netpower Kvalitet2019-10-08T12:08:44+00:00

Vi leverer til nye Vestland fylkeskommune

Intranett, samhandlingsplattform og kvalitetsstyringssystem

fylkesvåpen vestland fylkeskommune

Det nye fylkesvåpenet til Vestland fylkeskommune.

1. januar 2020 blir Hordaland og Sogn og Fjordane slått sammen til nye Vestland fylkeskommune. Fra denne datoen skal den nye fylkeskommunen ha et nytt kvalitetsstyringssystem og et helt nytt intranett som er tilpasset den nye organisasjonen.

Nye Vestland fylkeskommune skal bruke Microsoft Office 365 gjennomgående i hele organisasjonen og Netpower utvikler det nye intranettet basert på SharePoint Online og Teams. Disse løsningene utfyller hverandre og sammen danner de en samhandlingsplattform og et kommunikasjonsverktøy mellom ulike fagområder, seksjoner og enheter i organisasjonen. Dette blir ikke et intranett med enveiskommunikasjon slik de fleste av oss kjenner det. I denne løsningen skal de ansatte kunne dele og administrere innhold, kunnskap og programmer for å legge til rette for samarbeid, finne informasjon raskt og samarbeide enkelt på tvers av organisasjonen. Viktige arbeidsverktøy vil bli integrert i SharePoint slik at alt man trenger for å jobbe effektivt er samlet på et sted.

Et av arbeidsverktøyene som skal integreres sømløst i SharePoint er Netpower sitt eget kvalitetsstyringssystem Netpower Kvalitet. Et fullintegrert kvalitetsstyringssystem vil gi følgende muligheter i SharePoint:

 • Avviksrapportering i SharePoint
 • Søke- og oppslagsfunksjon i SharePoint for styringsdokumenter lagret i Netpower Kvalitet
 • Varslingsfunksjon i SharePoint for oppgaver som må håndteres i Netpower Kvalitet
 • Tilpassede rapporter for ledelse med styringsdata fra Netpower Kvalitet

Følgende 3. parts løsninger vil også bli integrert i SharePoint:

 • Elements Sak/Arkiv (tidl. Ephorte og ESA)
 • AD Travel
 • Visma Bluegarden
 • Visma Enterprise

Nye Vestland fylkeskommune går foran som et godt eksempel på hvordan offentlige myndighetsorgan kan bruke de ulike produktene i Microsoft Office 365 til å gi ansatte som jobber på ulike geografiske steder, verktøyene de trenger for et effektivt samarbeid.

Det er mye som skal være på plass til 1. januar 2020, men dette er et veldig spennende prosjekt og vi ser frem til når løsningene blir tatt i bruk av de ansatte over nyttår!

Vi leverer til nye Vestland fylkeskommune2019-10-08T12:10:11+00:00

Netpower + Amasty = Sant

Nå er vi en av fire Amasty Partnere i Norge

Netpower har lang erfaring med utvikling og drift av nettbutikker og Magento er en av plattformene vi leverer på.

Amasty er en Premiere Magento Extension Builder og vi har brukt Amasty-moduler i kundeprosjekter i flere år allerede. Derfor var tiden inne for å bli offisiell Amasty Partner!

Fordelene for deg som kunde er at vi får tilgang på prioritert support og en egen Account Manager hos Amasty som vi kan rådføre oss med når vi skal optimalisere din nettbutikk.

Amasty har over 230 forskjellige Magento Extensions som forbedrer både front- og backend opplevelsen i din nettbutikk, se utvalget her.

Netpower + Amasty = Sant2019-10-01T09:15:41+00:00

Netpower har inngått avtale med Kulturtanken

 

Vi i Netpower er stolte av å annonsere at vi i November 2018 inngikk en avtale med Kulturtanken om leveranse av ny portal og et nytt fagsystem for Den kulturelle skolesekken i Norge! Leveransen har en ramme på inntil 20 000 000 kroner og inkluderer drift av løsningen i 8 år.

Den kulturelle skolesekken

 (DKS) er en nasjonal ordning som skal bidra til at alle skoleelever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Den kulturelle skolesekken er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Kulturtanken (tidl. Rikskonsertene) fikk i 2016 det nasjonale ansvaret for ordningen.

Elevene og skolene skal gjennom ordningen få mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag. Kulturtilbudene skal være av høy kvalitet, og vise heile bredden av kulturuttrykk:

 • Scenekunst
 • Visuell kunst
 • Musikk
 • Film
 • Litteratur
 • Kulturarv
Bilde av Lars Opstad, Kulturtanken

Bilde av Lars Opstad, Kulturtanken

 

Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og har etter hvert blitt utvidet til videregående skole. Dette betyr at alle elever – fra 1. til 10. trinn på grunnskolen, og fra 1. til 3. trinn på videregående – er innlemmet i ordningen.

Målet med en ny portal og et nytt fagsystem er å lage en totalløsning for hele Den kulturelle skolesekken. Portalen skal ha en felles løsning for alle produksjoner i DKS, uavhengig av kunstuttrykk, og være et nyttig verktøy for turnélegging, produksjonsarbeid, rapportering og evaluering. Portalen skal også være et godt vindu for DKS mot skolene og elevene.

Netpower ble valgt etter en grundig anskaffelsesprosess, blant annet på bakgrunn av en rekke kvalitetskriterier. Disse er basert på vurdering av løsningskvaliteter som krav til arbeidsflater og prosessflyt, rapportering og statistikk, brukeropplevelse, administrative funksjoner og grensesnitt.

“Det at en nasjonal og anerkjent aktør som Kulturtanken/Den kulturelle skolesekken velger Netpower som leverandør er vi meget ydmyke og stolte over. Det viser at mindre og mer agile organisasjoner også kan konkurrere på de større offentlige anskaffelsene, noe som er gledelig” sier Morten Hjelle avdelingsleder i Netpower. “En kontrakt i denne størrelsesorden er naturligvis meget viktig for Netpower og sikrer arbeidsplasser samtidig som den gir oss tro på ytterligere vekst.

Bortimot 900 000 elever får hvert år flere besøk på sin skole eller er ute hos kulturinstitusjoner. Det er over 5000 produksjoner på turnè, rundt 50 000 kunstmøter finner sted og et firesifret antall utøvere har oppdrag gjennom ordningen hvert år.
Løsningen som Netpower skal utvikle skal kunne fasilitere og håndtere alle disse forholdene.

«Arbeidet med prosjektet er godt i gang og første versjon av fagsystemet skal være klart allerede innen 1. September 2019, så både Netpower og Kulturtanken går en hektisk og spennende tid i møte» avslutter Hjelle med.

Gå inn på Den kulturelle skolesekkens informasjonsside https://www.denkulturelleskolesekken.no/portal for enda mer informasjon og detaljer rundt utviklingen av den nye løsningen!

 

Netpower har inngått avtale med Kulturtanken2019-09-20T11:29:53+00:00

Besøk oss På BETT 2019, Stand A201

BETT er en av verdens største messer for innovasjon og teknologi innen skole- og utdanning. Netpower er selvsagt tilstede!

BETT 2019 finner sted i London fra den 23. til 26. Januar i London ExCel.

Kom innom vår stand (A201) for å høre enda mer om våre innovative løsninger rettet mot skolesektoren.

SchoolLink og Netpower

SchoolLink er utviklet av Netpower AS som er et norsk IT-selskap med hovedkontor i Stavanger og avdelinger i Oslo, Bergen og Ho Chi Minh City, Vietnam. Selskapet startet opp i 1995 og består av 60 dedikerte medarbeidere som brenner for teknologi og innovasjon.

SchoolLink er et viktig satsingsområde for Netpower og produktet tilføres med ny funksjonalitet i tett samarbeid med våre kunder.

I Norge er SchoolLink, også kjent som «Meldeboka», benyttet av skoler og barnehager i hele Norge.

Her finner du mer om SchoolLink

 

Besøk oss På BETT 2019, Stand A2012019-09-20T11:36:55+00:00