Rogaland fylkeskommune velger RockExchange

Avdelingene Plan, miljø og samfunn og Samferdsel i Rogaland fylkeskommune har gått sammen om et pilotprosjekt for å teste RockExchange, Netpowers nye applikasjon for økt bærekraft i massehåndtering.

På bildet ser du John Michaelsen, daglig leder i Netpower Web Solutions, sammen med prosjektleder for RockExchange, Anders Endresen. De står på en haug av fyllitt i et utbyggingsområde på Forus. Ved å ta i bruk RockExchange skal det bli færre av disse steinhaugene. Med et eget verktøy for planlegging av massehåndtering vil overskuddsmasser bli transportert og gjenbrukt i andre nærliggende prosjekter som har behov for utfyllingsmasser.

Grønn omstilling i offentlig utbygging

Utvikling av et elektronisk system for massehåndtering er politisk forankret i regionalplan for massehåndtering. Rogaland fylkeskommune skriver følgende som bakgrunn for valget av Netpower som innovasjonspartner:

«I dag legges ansvaret for massehåndtering i stor grad over på entreprenørene. Resultatet er løsninger som er økonomisk fordelaktige for entreprenøren, men som ikke nødvendigvis er bærekraftige. Vi har per i dag liten kontroll på hva som skjer med overskuddsmasser i egne prosjekter og for lite data for å kunne lage tilfredsstillende klimaregnskap for massehåndtering.

Slike utfordringer vil den digitale plattformen kunne bidra til å løse. (…) Netpower har som visjon at systemet skal bli et av deres hovedprodukter fremover og ser etter flere brukerpartnere. De har god kjennskap til bygg- og anleggsbransjen og har vært i dialog med flere aktører i Rogaland, inkludert Risa AS. I tillegg er det Netpower som leverer sanntidsløsningen til Kolumbus, så de har relevant erfaring med velfungerende IT-løsninger»

Last ned informasjon om tildelingen her (sak 1.10 på side 16)

Om RockExchange

RockExchange er et planleggingsverktøy som vil redusere behovet for mellomlagring, deponering og lange transportetapper. Applikasjonen vil hjelpe bygg- og anleggsbransjen med å redusere kostnader forbundet med overskuddsmasse. Målet er å minimere transport av masser, som igjen vil redusere CO2-utslippene i prosjektet. Ved å dele og tilgjengeliggjøre overskuddsmasser på tvers av prosjekter og selskaper i regionen, vil tilbudet av lokal masse øke og det blir enklere å inngå avtaler som gagner begge parter.

Vi er stolte av tildelingen og ser frem til et steinbra samarbeid med Rogaland fylkeskommune!

Les mer om produktet RockExchange her.

Vil du vite mer om RockExchange?

Jobber du i offentlig forvaltning eller privat næringsliv, og ønsker å vite mer om hvordan denne applikasjonen kan brukes i utbyggingsprosjekter i din region? Ring oss på 51 95 80 00 eller send en e-post til salg@netpower.no