gravemaskin i arbeid

En digital plattform for samordnet og bærekraftig håndtering av overskuddsmasser

Vi opplever økt interesse fra flere offentlige aktører i Norge etter at vi utviklet en applikasjon for bærekraftig massehåndtering for et innovasjonsprosjekt på Island.

Bærekraftig massehåndtering handler om å gjenbruke overskuddsmasser (stein og gravemasser) fra et utbyggingsprosjekt i et annet planlagt prosjekt, slik at man reduserer flytting og transport av «nye» masser. Tidlig kunnskap om tilgjengelighet og massekvalitet er essensielt for å lykkes med økt utnyttelse av kortreist masse. Applikasjonen vi har utviklet fungerer som en markedsplass hvor alle aktører i bygg- og anleggsbransjen får tilgang til nødvendig informasjon og dokumentasjon, og hvor de kan samhandle om gjenbruk av overskuddsmasse.

Massebalanse har aldri vært mer i vinden og vi ser at det er både et ønske og et behov for en felles løsning. Derfor ble vi invitert til «Stein og sånn» for å presentere den digitale løsningen som nå blir tatt i bruk på Island.

«Stein og sånn» er Rogaland fylkeskommune og Statsforvalteren i Rogaland sitt treff for næringsaktører, kommuner, konsulenter og regional offentlig forvalting. Her legges det til rette for dialog rundt samordnede og bærekraftige løsninger innen mineralindustrier, bygg og anlegg.

Vil du vite mer?

Jobber du i offentlig forvaltning eller privat næringsliv, og ønsker å vite mer om hvordan denne applikasjonen kan brukes i utbyggingsprosjekter i din region? Ring oss på 51 95 80 00 eller send en e-post til salg@netpower.no

Applikasjonen for bærekraftig massehåndtering har fått navnet RockExchange og du kan lese mer om den her