Vestre Viken HF

eHåndbok

Vestre Viken HF består av sykehusene i Bærum, Drammen, Kongsberg og Ringerike, samt Hallingdal sjukestugu.

Netpower har levert Dashboard eHåndbok som gir alle ansatte enkel oversikt over dokumentasjon, rutiner og kvalitetsdokumenter. Med innebygget versjonskontroll og tilgangsstyring har man til enhver tid oppdaterte dokumenter. Informasjonen legges i bøker, kapitler og dokumenter og lagres i en database. Med solid søkefunksjon er det enkelt å finne frem til ønskede rutiner, instrukser og prosedyrer.