SFOpro

 • Tryggere og mer effektiv SFO
 • Oversikt og kontroll
 • Funker på PC, lesebrett og mobil
"Alt i alt er vi superfornøyd, og komme absolutt ikke til å gå tilbake til det gamle papirsystemet!"

Aktivitetsskolen Bestum, Oslo


SFOpro er ett elev-administrasjons verktøy for SFO med tanke på å gjøre hverdagen på SFO bedre og mer effektiv. 

SFOpro hjelper de ansatte til å bruke tiden på barna, ha oversikt over det som skjer, hvem som er hvem og ligge i forkant av hva som er planlagt. 

Med et enkelt trykk meldes barn ut eller inn enten det skal på aktivitet eller er ferdig for dagen. Du kan hente ut oversikt på klasser eller enkelt elever, se henteregler og tidspunkter samt hvilke aktiviteter de skal være med på.

En logg gir deg oversikt over de siste hendelsene og trykket du feil er det lett å angre. Du kan hente ut statistikk og raskt få tilgang til relevant informasjon. 

SFOpro er et trygt system som har satt sikkerhet i høysete. Bilder og informasjon er trygt lagret på servere i Norge og det blir tatt daglig backup av all informasjon.

SFOpro er utviklet i tett samarbeid med SFO på Bestum Skole slik at systemet møter alle de krav og ønsker hverdagen på SFO krever.

Funksjoner

SFOpro har alle de funksjonene SFO trenger for å drive effektiv med full kontroll på både barn, aktiviteter og henting.

Inn- og utsjekking gjøres effektivt enten på en PC eller via mobil eller lesebrett. Du kan hente opp oversikter, få varslinger før aktiviteter eller henting og dermed alltid ligge i forkant.

Med SFOpro kan de ansatte på SFO bruke tiden på barna og la SFOpro gjøre hverdagen til en lek.

Noen hovedfunksjoner:
 • Melde inn elever enkeltvis eller klassevis i SFOpro.
 • Status for hver elev
  • Hvem er på aktivitetsskolen
  • Hvem er på tur
  • Hvem er hentet
  • Hvem har ukjent status (ikke krysset inn)
 • Rask tilgang til relevant informasjon
 • Håndtering av aktiviteter (for eksempel Tennis gruppe 1)
  • Logge elever inn på aktiviteter
  • Varsling over elever som skal på aktivitet om X minutter
  • Varsling over elever som skulle vært på aktivitet X minutter siden
  • Varsling om slutt på aktivitet
 • Håndtering av skolebusser
  • Oversikt over hvilke elever som skal på de ulike skolebussene.
 • Daglig rapport tilsendt på e-post med aktiviteter, telefonlister og backuplister
 • Statistikk og oversikt over bruk og antall
 • Hent opp historikk 

Sikkerhet

Sikkerheten er svært viktig for oss og er sentralt i alt vi gjør med SFOpro.

SFOpro blir hosted i Netpower Datacenter og alt blir lagret på servere i Norge slik at det er norsk lov som gjelder. Dette gir deg trygghet på at ingen andre skal få tilgang til bilder eller informasjon om ditt barn.

SFOpro er også utviklet for å øke sikkerheten til barna mens de er på SFO. Enkel oversikt viser hvem som skal og kan hente barnet, samt at det gir beskjed om når det skal hentes. 

SFOpro gir deg også en rask oversikt over hvem som er tilstede, hentet eller hjemme slik at du alltid har kontroll.
 • SFOpro er utviklet med sikkerhet og brukervennlighet som topp prioritering
 • Systemet er sikkerhetstestet med svært gode resultater
 • Krypterte passord i systemet og nettrafikk beskyttet med sertifikat (https)
 • Daglig back-up og sikkerhetskopier unngår tap av data
 • All informasjon samlet sentralt – unngå «løse lapper» som forsvinner
 • Gir bedre kontroll når barn hentes ved at man kan se bilde av de som har tillatelse til å hente
 • Brukerstyring slik at brukere ikke har tilgang til mer enn nødvendig
 • Logg på hvem som har endret elevstatus

Skjermbilder

Forside SFOpro gir full oversikt.
Forsiden i SFOpro gir deg full oversikt over barn som er til stede, på aktivitet eller hentet.
Elevside i SFOpro gir all den viktigste informasjonen.
Hver elev har en egen side som gir oversikt over viktig informasjon, henteregler, aktiviteter og naturligvis et bilde.
SFOpro gir deg full oversikt over elever og aktiviteter.
SFOpro gir deg full oversikt over elever og aktiviteter.
Aktivitet i SFOpro med bilder av de som er meldt inn.
Elever kan enkelt legges til aktiviteter og du har hele tiden oversikt over hvem som er på aktiviteten.
Ny aktivitet i SFOpro
Nye aktiviteter kan enkelt opprettes med faste tidspunkter og klokkeslett.

Kom i gang

SFOpro er raskt å sette opp og klar til bruk på din SFO.

Det er laget løsning for å importere alle elevene slik at informasjon om barn og foreldre raskt og riktig kommer inn i systemet. Systemet tar hensyn til duplikater og nye elever ved f.eks. starten av en nytt skoleår.

Vi vet at det er mye lettere å komme igang med god opplæring. Netpower stiller derfor med dyktige ansatte som hjelper dere i gang med SFOpro.

Ta kontakt her i dag for en uforpliktende demonstrasjon.

Referanser

SFOpro er utviklet i tett samarbeid med SFO på Bestum Skole i Oslo. Installasjon av systemet hos Bestum Skole ble gjort høsten 2013 og ble en umiddelbar suksess hos både ansatte, ledere og foreldre.

Fortløpende kommer det til nye skoler og tilbakemeldingene er svært gode:

SITAT:

"SFOpro er oversiktlig og lettvint å bruke for alle ansatte. Det er enkelt å se hjemsendingsmelding, å krysse ut, krysse inn, finne telefonnummer til foreldre osv. Bildefunksjonen gjør det enkelt å plassere assistenter på utkryss, da de ikke alltid kjenner alle ansiktene til barna. Veldig positivt at det er enkelt å legge til nye beskjeder slik at den til en hver tid er oppdatert ved utkryss.

Listeansvarlig sin jobb har også blitt noe mer effektiv, da han/hun vil kunne gå rundt med en smartphone og krysse ut barn, se om barn har dratt eller er på AKS enda osv. i stedet for å lete skolen rundt..

Alt i alt er vi superfornøyd, og komme absolutt ikke til å gå tilbake til det gamle papirsystemet!"

Aktivitetsskolen Bestum, OsloUtvikling av systemet startet sommeren 2013 og er stadig i utvikling for å møte ønsker fra brukere. Netpower er opptatt av at SFOpro skal være den beste løsningen for SFOer i hele Norge og jobber hver dag for å nå dette målet.

Liste med referanser sendes på forespørsel.