BETT er en av verdens største messer for innovasjon og teknologi innen skole- og utdanning. Netpower er selvsagt tilstede med SchoolLink.

BETT 2016 finner sted i London fra den 20. til 23. januar og det forventes 40’000 besøkende.

Netpower er selvsagt også tilstede med SchoolLink på en begivenhet som dette. Kom innom vår stand (C406) for å høre enda mer om våre innovative løsninger rettet mot skolesektoren.

SchoolLink og Netpower

SchoolLink er utviklet av Netpower AS som er et norsk IT-selskap med hovedkontor i Stavanger og avdelinger i Oslo, Bergen og Ho Chi Minh City, Vietnam. Selskapet startet opp i 1995 og består av 60 dedikerte medarbeidere som brenner for teknologi og innovasjon.

SchoolLink er et viktig satsingsområde for Netpower og produktet tilføres med ny funksjonalitet i tett samarbeid med våre kunder.

I Norge er SchoolLink Messenger også kjent som «Meldeboka» som benyttes av skoler i Trondheim kommune. SchoolLink Tracker og Kindergarden har tidligere gått under navnet SFOpro og er allerede i bruk hos flere skoler i Oslo og Bærum kommune.

Mer om SchoolLink finner du her: http://skole.netpower.no


De ulike SchoolLink-produktene

SchoolLink Messenger

SchoolLink Messenger er et meldingssystem som forenkler samhandling og kommunikasjon mellom skolen og elevens hjem. Systemet erstatter tradisjonell kommunikasjon slik som; ranselpost, meldebok, e-post, fraværslapper og SMS. Med alle meldinger samlet på et sted frigjøres tid til undervisning samtidig som at skolen får mer kontroll og oversikt over kommunikasjon mot hjemmet.

SchoolLink er i Trondheim kommune kjent som «Meldeboka» og har fått meget god mottakelse av både skoler og foresatte.

SchoolLink Tracker

SchoolLink Tracker er et elevadministrasjonssystem for mer effektiv drift og kontroll av SFO. Systemet gir de ansatte mer tid til å bruke på barna og reduserer tidsbruken som går med til papirlister og mottak av beskjeder. SchoolLink Tracker gir de ansatte større trygghet i form av oversikt og status på hvor den enkelte elev befinner seg på SFO, og effektiviserer kommunikasjon mot hjemmet.

SchoolLink Tracker er også kjent som «SFOpro» og har allerede vært i bruk på skoler i Oslo og Bærum kommune. «SFOpro» har fått svært god mottakelse av både skoler og foresatte.

SchoolLink Kindergarten

SchoolLink Kindergarten gir din barnehage et komplett dialogsystem hvor barnets foresatte involveres gjennom en brukervennlig mobil- eller webapplikasjon. Hverdagen til de ansatte forenkles og sporing av registrerte hendelser sikrer etterprøvbar kvalitet i driften av barnehagen.

Netpower-kunder sier:

«Vi har vært kunde av Netpower i mange år og dette var grunnen til at vi valgte dem igjen. Løsningen fungerer og den er veldig stabil. Netpower er veldig serviceminded, de tar oss på alvor og hjelper oss når vi trenger noe.»  

Silje Nyman, IKM Gruppen AS 
Spørsmål?

Morten Hjelle
Avdelingsleder
992 97 090